Parlament usvojio izmene i dopune ZPPPA; Stvoreni uslovi za transformaciju Poreske uprave

Štampa

 

Prilog - Zakon o izmenama i dopunama ZPPPA