Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

UNIQA osiguranje

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

"ALIJANSA"
AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU 
ul. Kralja Milana br. 4, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3623 223
E mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli __________________

SINDIKALNO SOLIDARNO OSUGURANJE ČLANOVA SINDIKATA JOS PU SRBIJE

Izražavajući profesionalni interes za uspostavljanje poslovne saradnje sa Sindikatom JOS PU Srbije, odnosno njegovim organima i telima, slobodni smo ponuditi jedan specifičan i po svemu poseban vid osiguranja članovima Sindikata.
Radi se o posebnom Programu osiguranja članova Sindikata od posledice nesrećnog slučaja -nezgode.
Posebnost se sastoji u tome što se ovim vidom osiguranja postiže dvojna funkcija i to funkcija osiguranja i obezbeđenje materijalne podloge za formiranje Sindikalnog Solidarnog Fonda - SSF koji ima specifičnu namenu u korist članova Sindikata.
Predlažemo da visina mesečne premije osiguranja bude 0,5% od neto isplaćene mesečne zarade člana Sindikata, koja se deli na dva dela.
Prvi deo, u iznosu od 80%, bi predstavljao osnov za pokriće rizika osiguranih slučajeva.
Drugi deo u iznosu od 20%, bi se razdvajao na posebno otvoren račun Sindikalnog Socijalnog Fonda ugovarača. Organe upravljanja Fonda bi činila izabrana tela doneta odlukama u Sindikatu, a u njihov rad bi se uključili predstavnici Osiguravača i Agencije za zastupanje, ukoliko se smatra potrebnim. Agencija za zastupanje bi vršila sve potrebne poslove za funkcionisanje izabranih tela osiguranika (nadzorni odbor, skup osiguranika i dr.), kao i stalno informisanje o ostvarivanju prava iz ovog programa.
Sva prava i obaveze od strane izabranog Osiguravača (najpovoljnijeg od tri ponuđena) nastaju nakon potpisivanja Ugovora, odnosno Polisa osiguranja.

Predlog za visine pokrića (osigurane sume – UNIQA osiguranja), po osiguranim slučajevima iznosi:
a) Za invalidnost osiguranika kao posledica povrede (100%).........600.000,00 din.
b) Za smrt osiguranika usled nezgode......................................1.200.000,00 din.
c) Za smrt osiguranika usled bolesti...........................................210.000,00 din.
d) Za troškove lečenja................................................................80.000,00 din.
e) Za dnevnu nadoknadu za bolovanje zbog povrede..........................200,00 din.
f) Za smrt bračnog druga usled nezgode....................................150.000,00 din.
g) Za smrt bračnog druga usled bolest.........................................80.000,00 din.
h) Za smrt člana zajedničkog domaćinstva usled nezgode.............150.000,00 din.
i) Za smrt člana zajedničkog domaćinstav usled bolesti..................80.000,00 din.

Prihvatanjem najbolje osiguravajuće ponude dozvoljavamo da predložene osigurane sume budu pomerene na gore tj. u interesu Osiguranika povećane. Ugovorene osigurane sume u trajanju Ugovora bi se korigovale, polazeći od rasta zarada u tom periodu.
Ugovorna prava Osiguranika zastupala bi izabrana tela u skladu sa donetim odlukama u Sindikatu, koja bi se usaglašavala sa Osiguravačem i Agencijom za zastupanje i inicirale odgovarajuće izmene.
Osiguravač će poveriti poslove zastupanja na sprovođenju kolektivnog osiguranja članova Sindikata JOS PU Srbije, Agenciji za zastupanje, koja treba da preuzme sledeće obaveze:
a) U ime i za račun Osiguravača zaključuje ugovore o osiguranju - polise
b) Stara se o operativnom sprovođenju Ugovora
c) Obezbeđuje naplatu premije u skladu sa Ugovorom
d) Obaveštava Osiguranika o ostvarenju prava i prikuplja neophodnu dokumentaciju, prema Ugovoru i Uputstvu
e) Druge obaveze koje proizilaze iz Ugovora, Aneksa, Uputsva i dr.

 

Dokumenta za preuzimanje:

1 - Izjava o prihvatanju osiguranja zaposlenih od posledica nezgode;
2 - Ponuda za osiguranje agencije "Alijansa" - Beograd

 

 

 

Potpisan PKU za zaposlene u lokalnim upravama

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Autor: Tanjug | 03.02.2009. - 14:14

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Milan Marković danas je u Vladi Srbije potpisao prvi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave.

Ugovor je u ime zaposlenih potpisao predsednik Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije Njegoš Potežica. Tekst ugovora razultat je zajedničkog rada ministrastva i sindikata, rekao je Marković i dodao da do njega nije bilo lako doći, ali da je tokom socijalnog dijaloga bilo razumevanja sa obe strane. Tim dokumentom, kako je rekao, regulišu se radne obaveze, ali i pitanja jubilarnih nagrada za 10, 20, 30 i 40 godina rada, godišnjih nagrada kao i onih za posebne doprinose radu, izjavio je Marković. Prema njegovim rečima, ugovorom su definisane i proširene u odnosu na postojeću regulativu osnove za plaćeno i neplaćeno odsustvo, godišnji odmor, a precizno su uređeni uslovi za rad sindikata.
Socijalni dijalog koji je uspostavljen neće prestati, kazao je ministar dodajući da socijalni partneri imaju dalekosežnije planove - novi zakon o statusu zaposlenih u lokalnim samoupravama, kao i rešavanje problema viška zaposlenih u tim jedinicama. Potežica je istakao da je potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora istorijski trenutak za zaposlene u lokalnoj samoupravi jer je njihov rad od 2001. godine uređivan nizom zakonskih podakata. Ugovorom je, kako je rekao, uspostavljen siguran pravni osnov i definisane obaveze ali i prava radnika u jedinicama lokalne samouprave. Dokument koji je danas potpisan predstavlja izmenu i dopunu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u drzavnim organima, koji je potpisan u oktobru prošle godine, a kojim su do danas bila uređena i prava i obaveze zaposlenih u lokalnim samoupravama i jedinicama teritorijalne autonomije.
 
Komentar:
Jedino se u ovom tekstu ne spominje činjenica, da su finansijske odredbe upravo potpisanog kolektivnog ugovora, na osnovu sporazuma predsednika 2 najveća sindikata SSSS i UGS "Nezavisnost" sa Vladom Srbije i Unijom poslodavaca, odložene i neće se primenjivati narednih 6 meseci, dakle do daljeg smo i mi u državnoj upravi i lokalna samouprava "na leru", što se tiče toplog obroka, regresa i jubilarnih nagrada. Protokolom koji će se u narednom periodu potpisati, biće regulisan rast zarada u ovoj godini, u iznosu od 8% (u aprilu 2% i oktobru 6%).

 

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Potpisan PKU za državne organe

Beograd, 7. oktobar 2008. godine – Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković i predsednik Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije Njegoš Potežica potpisali su danas Posebni kolektivni ugovor za državne organe.


Marković je na konferenciji za novinare, održanoj posle potpisivanja ovog dokumenta, rekao da se Ugovorom uređuju šira prava zaposlenih u državnim organima, kao i da socijalni dijalog sindikata i države postaje realnost.

Dobro sarađujemo sa Sindikatom zaposlenih u državnoj upravi, ali trudićemo se da još unapredimo položaj zaposlenih, istakao je ministar i dodao da je ovaj ugovor osnov za buduću saradnju i da je koristan i za državu i za zaposlene u državnoj upravi.

Ministar je podsetio na to da je prosečna plata nameštenika u Vladi Srbije sa srednjom stručnom spremom između 15.000 i 16.000 dinara, a sa visokom približno 30.000 dinara (?!!!), ali nije precizirao koliko će plate državnih službenika biti povećane posle potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora.

On je objasnio da se ovim ugovorom uređuje način ostvarivanja prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje radni odnos u državnim organima.

Prema njegovim rečima, Ugovor ne sadrži zahteve sindikata da se uvede pravo zaposlenih na topli obrok i regres, ali je predviđeno pravo zaposlenog na godišnju nagradu koja se isplaćuje jednokratno u januaru.

Ministar je rekao da bi Poseban kolektivni ugovor za državne organe danas trebalo da potpiše i Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, ali je predsednik Sindikata Slavica Živanović promenila mišljenje i odustala od potpisivanja.

Potežica je naveo da će Poseban kolektivni ugovor za državne organe činiti osnovu za sistematsko rešavanje materijalnih primanja zaposlenih.

On je objasnio da će potpisnici Ugovora moći da pregovaraju o visini osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u postupku izrade zakona o budžetu, polazeći od najvišeg iznosa osnovice za prethodnu budžetsku godinu i predviđene inflacije, kao i da utvrđuju dinamiku njenog povećanja u toku budžetske godine.

Predviđeno je i da potpisnici pomenutog ugovora mogu da pregovaraju i u toku budžetske godine na inicijativu reprezentativnih sindikata, rekao je Potežica.

Predsednik Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama ukazao je na to da ovaj sindikat do sada nije imao pravo da pregovara o visini osnovice za obračun plata, ali da su sada za to stvoreni uslovi.

 

   

Hrvatski model PKU za državne organe

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

(Tekst preuzet sa sajta Sindikata Porezne uprave Hrvatske - http://www.spuh.hr)


 
Kolektivni ugovor - 4. kolovoz 2008

U petak 31. srpnja 2008. godine Vlada RH i Sindikati državnih službi, među kojima je i Sindikat Porezne uprave Hrvatske, potpisali su novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike koji se primjenjuje od 31. srpnja 2008. godine.

Nakon dugog i iscrpljujućeg pregovaranja i usuglašavanja prijedloga i stavova predstavnika Pregovaračkog odbora sastavljenog od sedam Sindikata državnih službi s predstavnicima Pregovaračkog odbora Vlade RH, potpisani Kolektivni ugovor predstavlja daljnji napredak u unapređenju materijalnog i socijalnog položaja državnih službenika i namještenika.

Napominjemo da su pored preciznijeg definiranja pojedinih prava i njihovih poboljšanja iz prethodnog Kolektivnog ugovora ( godišnji odmor, plaćeni dopust, službena putovanja, troškovi prijevoza na posao i s posla) uvedena i nova prava kojih u prethodnom ugovoru nije bilo, kao što su:

- 2 dana godišnjeg odmora za osobe s tjelesnim oštećenjem najmanje 50%

- na zahtjev državnog službenika i namještenika mora mu se omogućiti korištenje godišnjeg odmora od dva tjedna u razdoblju od 01.06.-01.10. tekuće godine

- uvećanje osnovne plaće od 150% za svaki sat rada blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom i na Uskrs

- ako službenik i namještenik po nalogu obavlja poslove više složenosti od poslova na koje je raspoređen, u trajanju od 7-30 dana, plaća mu se isplaćuje sukladno plaći radnog mjesta poslove kojega je obavljao po nalogu

- u slučaju otkaza službeniku i namješteniku kojem pripada pravo na otpremninu, te koji ispunjava uvjete za mirovinu, poslodavac mora ponuditi mogućnost izbora između otpremnine i dokupa dijela mirovine

- službenik i namještenik ima pravo na pomoć za rođenje djeteta u visini 50% jedne proračunske osnovice

- organiziranje sistematskih pregleda jednom u tri godine počevši od 2009. godine

- pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu u državnim tijelima za navršenih 45 godina u visini 5 osnovica za jubilarnu nagradu

- službeniku i namješteniku kojemu nedostaje najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu ne može prestati služba, odnosno radni odnos, bez osobnog pristanka, osim po sili zakona, a ukoliko za njega ne postoji mogućnost rasporeda , stavit će se na raspolaganje do ispunjenja uvjeta za mirovinu

- službeniku je poslodavac dužan osigurati pravnu pomoć u postupcima pokrenutima od strane trećih osoba zbog obavljanja poslova i zadataka koji su mu u opisu radnog mjesta.


Pored novog Kolektivnog ugovora Sindikati i Vlada su potpisali i dogovor o mogućnosti uvođenja Uskrsnice, koji će se razmatrati do 31. ožujka 2009. godine.

Također su predstavnici Vlade RH tijekom cijelih pregovora o Kolektivnom ugovoru opetovano iskazivali volju i opredjeljenje za socijalni dijalog za uspostavu racionalnog, pravičnog i jedinstvenog sustava plaća na razini javne uprave, tijekom najavljenih pregovora u postupku donošenja novog Zakona o plaćama državnih službenika, a čiji početak je najavljen za rujan.

( opširnije... )

 

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

1.a.  Radna verzija Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe od 11.02.2008.g. .......pogledaj

1.b. Usaglašena verzija PKU za državne organe od 08.05.2008.g. ......pogledaj

2.x  Beleška sa satanka pregovaračkih timova Vlade i Sindikata, od 01.02.2008.g. .......pogledaj 


A. Potpisan Opšti kolektivni ugovor (Beograd, Sava Centar, 29.05.2008.g.).......pogledaj

B. Potpisan Poseban kolektivni ugovor za državne organe (Beograd, Vlada RS, 07.10.2008.g.)........pogledaj

 

   

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Akademija za poslovnu ekonomiju Čačak

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 20 gostiju na mreži

UNIQA osiguranje

Baner

PIREUS BANKA

Baner

Knez Petrol

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.