Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

Seminari

Seminari

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Vrnjačka Banja, 27.3.2008.

Održan tematsko-informativni skup SSSS u Vrnjačkoj Banji
PRVOMAJSKI PROTEST ISPIT ZA SVE


U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije je 27. i 28. marta u Vrnjačkoj Banji održan tematsko-informativni skup za predsednike veća sa teritorije i republičkih odbora SSSS.

Skupu je prisustvovalo 94 učesnika koje je na početku rada pozdravio predsednik SSSS Ljubisav Orbović.

Cilj skupa bio je da se učesnici informišu i razmene mišljenja o aktuelnim zadacima sindikata u narednom periodu, prvomajskom protestu, kampanji koju je pokrenuo SSS Smedereva i sveobuhvatnim reformama u SSSS.

Nakon uvodnih napomena predsednika Ljubisava Orbovića, potpredsednik Veća SSSS Duško Vuković upoznao je učesnike sa aktivnostima oko prvomajskih protesta ujedno prezentirajući parole i slogane koji će se koristiti kako u medijima, tako i na samom protestu.

Stanimir Trailović je informisao o kampanji ''Stop - radu na crno'' koje je pokrenuo SSS Smedereva, te aktivnostima koje su preduzete za zaustavljanje rada na crno, u ovoj opštini. Kampanja je ocenjena kao pozitivno iskustvo koje predstavlja podsticaj i za druge opštinska sindikalna veća.

Frank Hantke, rukovodilac Kancelarije za Jugoistočnu Evropu ''Radni odnosi i socijalni dijalog'' iznoseći svoja razmišljanja vezana za reformu organizacije, kao glavne nedostatke naveo je zastarele strukture članstva, nedostatak stručne kompetentnosti na krovno granskom nivou, nedostatak sposobnosti vođenja kampanje i međunarodnu izolaciju. Osnovni zahtevi koji se postavljaju u modernizaciji sindikata su: zadržavanje starih i pridobijanje novih članova, novo usmerenje internih struktura, kapacitet za stvaranje saveza i prihvatanje Sindikata od strane šire populacije, uz uvažavanje promena u svetu rada i strukture zaposlenih.

U okviru priprema za proces reformi Gradimir Ivanić, rukovodilac odeljenja za razvoj, organizovanost, projekte, edukaciju, informisanje i marketing, izneo je podatke o članstvu u Savezu, ukazao na probleme funkcionisanja i naznačio pravce promena usmerenih pre svega na prilogađavanje modela organizovanja.

Kriz diskusiju nakon svakog izlaganja, učesnici su aktivno učestvovali, dajući svoje predloge i sugestije vezane kako za proteste, tako i za predstojeće reforme u sindikatu

Frank Hantke o reformi sindikata

G. Frank Hanke, rukovodilac Kancelarije za Jugoistočne Evropu «Radni odnosi i socijalni dijalog», u Vrnjačkoj Banji, 28.03.2008. godine, iznao je svoje mišljanje o reformskim pravcima sindikata, temeljeći ih na sopstvenim iskustvima, stečenim dugogodišnjim radom u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, te tokom rada u sindikatu Nemačke.

Principi funkcionisanja sindikata pre 150 godina i danas važe, a to su: snaga u članstvu i kompetentnost. Sindikalna snaga je važna da bi se inicirali i vodili pregovori, te da bi se organizovali štrajkovi. Niko dobrovoljno neće ponuditi niti pristati na ustupke (ni poslodavci ni državne institucije). Danas svaki zaposleni može dobrovoljno da postane, ali i da izađe iz članstva, zbog čega se sindikati danas moraju boriti za svoje članstvo, moraju biti aktivni i moraju učiti iz sopstvenih iskustava i iskustava drugih.

Sindikati u uslovima demokratije moraju biti sposobni i kvalifikovani za ko-menadžment, da budu pripremljeni za sve teme, ali i da vode kampanje sa vizijom. Sindikati su prisutni na međunarodnom planu, ali još uvek taj nivo saradnje nije dovoljan. Saradnja sa zemljama iz regiona bivše Jugoslavije takođe mora biti poboljšana, kao i sa zemljama članicama EU (posebno sa Bugarskom, Slovenijom, Rumunijom i Mađarskom).

Promene u društvu i promene u privrede odražavaju se i na sindikate. Svet rada se korenito promenio. Nekada su se ljudi zapošljavali jednom za ceo život, dok danas ljudi menjaju radna mesta i zanimanja po pet puta u radnom veku. Pred zaposlene se postavlja zahtev za «doživotnim učenjem». Zbog novih društvenih okolnosti sinikati moraju da budu spremni «da istrče na teren i da daju golove».

Na nivou preduzeća, u Srbiji je prisutan paradoks, a to je da jedno preduzeće koje proizvodi jedan artikal može da isplaćuje plate i da dobro funkcioniše, a da nedaleko od njega drugo preduzeće proizvodi sličan artikal, ali ne može da izmiri svoje obaveze prema zaposlenima. Razlog tome je što u jednom preduzeću postoji jak sindikat i može nametnuti svoje zahteve, a u drugom ne postoji. Dakle, potrebno je podići nivo solidarnosti sa nivoa sindikalnog organizovanja na nivou preduzeća, na nivo granske organizacije.

Stručne kompetencije su veoma važna karika uspeha sindikata, stručnjake treba zaposliti, ali i nagrditi, što svakako treba da bude i predmet srednjoročnog i dugoročnog planiranja sindikalne razvojne politike.

Sindikati moraju da razvijaju sposobnost ulaska u saveze. Veoma je važno kada se jedan sindikat založe za nešto da tu ideju podrže i drugi sindikati i da imaju zajednički nastup, da svakodnevno govore, insistiraju, da eksperti stručno obralažu razloge i da prikažu temu iz svih uglova kako bi pridobili širu javnost.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije desile su se pozitivne promene. Sindikat treba da podrži Sekciju žena i Sekciju mladih, jer drugačije vide probleme u društvu.

Sindikati treba više da deluju preventivno. Cilj nije samo da se deluje kada do spora dođe, nego i preventivno da do sporova ne dođe.

Tri su pravca budućeg sindikalnog delovanja koje treba slediti, i to:

1) evropska orijentacija i primena evropskog modela,
2) zajednički nastup svih sindikata,
3) Win-Win model saradnje – tj. uspešna saradnja koja svima donosi koristi.

Da li će se i za koji od pomenutih pravaca sindikalnog delovanja odlučiti vrh Sindikata uprave, pravosuđa i društvenih organizacija (na čelu sa svojim predsednikom, g-din. NJegošem Potežicom), videćemo (iskreno se nadajmo) u najskorije moguće vreme, odmah nakon okončanja 34.RSI u Sokobanji, kada se utisci i prašina budu slegli, a sve maske i zavese budu pale. Do tog trena ostaje nam čekanje i nada da će biti bolje - živi bili, pa videli!

 

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Akademija za poslovnu ekonomiju Čačak

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 4 gostiju na mreži

UNIQA osiguranje

Baner

PIREUS BANKA

Baner

Knez Petrol

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.