Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Broj: 56/08
Datum: 26.09.2008.
Beograd

 

Z A P I S N I K

sa sastanka odbora Jedinstvene organizacije sindikata

zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije

 

Sastanak je održan 26.09.2008. godine, sa početkom u 1200 časova, u Beogradu, Centrala Poreske uprave, ul. Save Maškovića br.3-5, sala 305,na koji su uredno bili pozvani svi članovi Odbora JOS-a.

 Sastanku prisustvuju sledeći članovi odbora JOS-a: Milan Dumić predsednik, Ivan Kostadinović sekretar , Slađana Đurđević, Mikica Bešević, Dobrivoje Terzić, Slavica Mihailović, Danica Onđoš, Miroslava Brković Trninić, Miodrag Babić, Dragan Topalović, Snežana Arizanov, Stevica Arsić i Radovan Radulović.

Ceneći da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje predložen je i usvojen sledeći.

 

D N E V N I  R E D

 1.Razmatranje predloga izmene ZPPPA.
 
 2. Opšti i Poseban kolektivni ugovor.
 
 3.Razno

 

Ad.1

            Na sastanku predstavnika OOS Poreske uprave, na kome je izlaganje imao i direktor Poreske uprave Dejan Stojanović, bilo je reči o tome da su u toku aktivnosti predstavnika republičke Vlade usmerene ka izmenama postojećeg Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, skr. ZPPPA. Tim povodom, direktor Poreske uprave je prisutnim članovima Odbora JOS-a, na današnjem sastanku, dostavio šest kopija pomenutog nacrta ZPPPA-a o čijim se elementima u nastavku diskutovalo.  S obzirom na nedovoljan broj dostavljenih kopija pomenutog nacrta zakona i ograničeno vreme, a na osnovu diskusija prisutnih doneta je odluka.

ODLUKA 

-Predlog izmene ZPPPA koji je predložen Vladi RS ,a u vezi izuzimanja zaposlenih u Poreskoj upravi iz sistema državnih službenika i određivanja novih zvanja                           je u skladu sa zahtevima sindikata.

-Linearno povećanje u istom % svim zaposlenima nije prihvatljivo za sindikat.Plate zaposlenih treba povećati: srednjoj i višoj školskoj spremi u proseku za 50%,inspektorima  terenske i kancelarijske kontrole  za 20% , tako da prosečna plata zaposlenih sa srednjom stručnom spremom bude u visini prosečnog ličnog dohotka u RS, zaposlenih sa višom stručnom spremom u proseku 40000 dinara a, inspektora  između 45000 i 55000 dinara.

-Uputiti hitan zahtev poslodavcu da uključi prestavnike sindikata u izradu sistematizacije na šta se obavezao ugovorom o uslovima za rad sindikata.

-Uputiti hitan zahtev poslodavcu da prema obećanju od 11.09.2008 godine izvrši isplatu 15.000.00 dinara linearno svim zaposlenima u toku naredne sedmice.

 

Ad.2

            Predsednik JOS-a Milan Dumić upoznao je prisutne sa tokom i rezultatima poslednjeg sastanka pregovaračkih timova Vlade i Sindikata uprave o usaglašavanju i potpisivanju PKU za državne organe. Na žalost, pregovarači sindikata mogli su još jednom da konstatuju da predstavnici republičke Vlade nemaju nameru da pristanu na odredbe PKU-a koje se odnose na regulisanje naknada za topli obrok i regres, odnosno sve osim toga bi pregovaračima Vlade bilo prihvatljivo, bez obzira na dostavljeno mišljenje Vrhovnog suda Srbije po tom pitanju. Dok nije postojalo takvo zvanično mišljenje Vrhovnog suda Srbije, predstavnici Vlade su tvrdili da zaposleni u državnom sektoru nemaju pravo na topli obrok i regres već su ti elementi sastavni deo koeficijenta za obračun zarada. Ali nakon toga, a u skladu sa više puta spominjanim pravnim mišljenjem VSS-a, menjaju svoju retoriku i potvrđuju da niko ne spori pravo državnih službenika i nameštenika na topli obrok i regres, ali da u republičkom budžetu jednostavno nema dodatnih sredstava za te namene, bez obzira na zakone i propise koji trenutno regulišu tu materiju, a na osnovu diskusija prisutnih doneta je odluka .

ODLUKA

-Odluku o potpisivanju PKU odložiti do 08.10.2008.godine dok se ministar Rasim Ljajić ne izjasni o davanju proširenog dejstva OKU.

Ad.3.

Predsednik JOS-a Milan Dumić upoznao je prisutne sa tekstom o aktivnostima sindikata koje smo dostavili uređivačkom kolegijumu Poreznika.Poslodavac je pokušao preko Aca Mitrovića da cenzurišete tekst i da JOS pristane na novu verziju koju je pomenuti gospodin sastavio , kada je takav predlog odbijen poslodavac je zabranio  njegovo objavljivanje.Predstavnici JOS-a ne dopuštaju da ljudi poput Aca Mitrovića da bi se dodvoreli  poslodavcu pokušavaju da vrše pritisak na JOS da pozove radnike da povećaju produktivnost da bi opravdali  zahteve poslodavca kod vlade RS za izmenu zakona .

            Šta je sporno u tekstu o aktivnostima JOS-a u predhodnom periodu. Sporna je upravo anketa koliko zaposlenih se izjasnilo za to da se više sa poslodavcem ne pregovara mirnim putem već radikalnim metodama i to da je prošlo vreme kada su se plašili otkaza kojim i danas pojedinci pokušavaju da zastraše zaposlene.

            Kako ovu zabranu objavljivanja spornog teksta treba protumačiti prosudite sami. U prilogu možete pogledati obe verzije spornog teksta.

ODLUKA

-Obavestiti javnost o zabrani iznošenja informacija u Poreskoj upravi Srbije. 

 

ODBOR JOS-a

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Akademija za poslovnu ekonomiju Čačak

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 3 gostiju na mreži

UNIQA osiguranje

Baner

PIREUS BANKA

Baner

Knez Petrol

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.