Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

Sastanak OOS Poreske uprave

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Dom Sindikata, 11.09.2008.
Beograd


Uvećana slika

 

            Sastanak predsednika i sekretara Osnovnih organizacija sindikata zaposlenih u Poreskoj upravi Srbijeodržan je , u Beogradu, u Domu sindikata, 11. septembra 2008. godine, sa početkom u 1300 časova.

            Sastanku prisustvuju direktor Poreske uprave Srbije, g-din Dejan Stojanović, predsednik Sindikata uprave Srbije, g-din Njegoš Potežica i sekretar Sindikata uprave, g-đa Milanka Kovačević.

            Sastanak je otvorio predsednik JOS-a Poreske uprave Srbije Milan Dumić i nakon uvodnog izlaganja i predstavljanja gostiju, reč je dao predsedniku Sindikata uprave, g-dinu Njegošu Potežici.

            Predsednik Sindikata uprave Njegoš Potežica je pozdravljajući sve prisutne konstatovao da prepuna sala u kojoj se održava današnji sastanak pokazuje značaj teme i ponižavajući materijalni položaj u kome se nalaze zaposleni u Poreskoj upravi Srbije. Današnjem sastanku , prethodio je sastanak predsednika i sekretara JOS-a i predsednika Sindikata uprave sa državnim sekretarom za finansije u republičkoj Vladi i direktorom Poreske uprave, g-dinom Miodragom Đidićem i g-dinom Dejanom Stojanovićem, u zgradi Ministarstva finansija RS, a na poziv državnog sekretara. Na sastanku predstavnici Sindikata uprave i JOS-a još jednom su zatražili od svog poslodavca i resornog ministarstva da hitno preduzme ekonomske mere u vidu isplate jednokratne novčane pomoći svim zaposlenima u Poreskoj upravi u visini maksimalnog iznosa iz sopstvenih sredstava kojima ovaj organ raspolaže, i da to ne bude uslovljavano rebalansom državnog budžeta, već da tražena isplata bude realizovana u što kraćem roku,da se iznađe mogućnost za isplatu pomoći i u naredna tri meseca po 10.000 dinara sve do izmene zakona, jer je dobijena informacija od državnog sekretara i direktora Poreske uprave da su sredstva za prvu isplatu već obezbeđena i da se čeka odobrenje Ministra finansija Vlade RS. Takođe, nepobitna je činjenica da su zaposleni u Poreskoj upravi u odnosu na druge državne oragane, kako van tako i u okviru samog Ministarstva finansija, u najnepovoljnijem materijalnom položaju i da je takav položaj dalje neodrživ, jer je postignut konsenzus svih zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije o tome da se ovakav nepovoljan trend kretanja zarada u državnim strukturama posebno u Poreskoj upravi, mora pod hitno zaustaviti, svim pravnim sredstvima sindikalne borbe, ako treba i radikalnim merama. Sindikatu uprave predstoje pregovori sa predstavnicima republičke Vlade oko davanja proširenog dejstva OKU i usaglašavanja odredama PKU za državne organe, sa jasno unapred definisanim rokovima u kojima bi trebalo ih i okončati, potpisivanjem istih. Na osnovu tih esencijalnih dokumenata o kojima se pregovara, zaposleni u Poreskoj upravi bi dobili mogućnost da povrate svoje, u prethodnom periodu, uskraćeno pravo na naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), naknadu za godišnji odmor (regres), jubilarne i dr. nagrade i naknade itd. Takođe, prema najavama iz krugova bliskih republičkoj Vladi, dobijene su informacije da se priprema izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) kojim će se Poreska uprava izvući iz Zakona o državnim službenicima i nameštenicima što bi omogućilo donošenje nove Sistematizacije radnih mesta u Poreskoj upravi, nova poreznička zvanja, i samim tim konkretno,to bi uticalo na rast zarada zaposlenih u ovom organu.

direktor Poreske uprave Srbije

- Direktor Poreske uprave  Dejan Stojanović (na slici) je izjavio pred prisutnima da smo prošle godine bili na putu da rešimo sistemski problem – pitanje plata, ali su dešavanja na političkoj sceni Srbije (pad Vlade, novi izbori) uslovila odlaganje planiranih zakonskih izmena koje bi dovele do poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih u Poreskoj upravi. Sada smo u situaciji od pre godinu dana, u ministarstvima se radi na zakonima koji će omogućiti izmeštanje Poreske uprave iz sistema državnih službenika i u paketu sa Zakonom o budžetu trebali bi se naći na skupštinskom razmatranju i odlučivanju sredinom novembra meseca tekuće godine, sa primenom od 01.01.2009. godine. Ali ono što je suština tih procesa je da se budžetska sredstva za tu namenu moraju obezbediti iz realnih izvora, tj. povećanjem naplate u mesecu decembru.

Nakon izlaganja, krenulo se sa pitanjima prisutnih na koja je direktor Poreske uprave odgovarao:

–Pitanje- Šta će se konkretno dobiti izmenama prethodno spominjanih zakona i koliko će se to procentualno odraziti na povećanje plata zaposlenih u Poreskoj upravi? Zašto direktor Poreske uprave do sada nije, poput direktora drugih organa u sastavu ministarstva kome pripadamo, na insistiranje sindikata, pronašao način da stimulacijama, jednokratnom pomoći ili na neki drugi način, pomogne svojim radnicima? Ako nas je u jednom periodu republička Vlada zaboravila, da li njihov direktor ima prava na to?

–Odgovor D.S- Još uvek nemam krajnje precizne podatke, ali okvirno govoreći rast zarada bi trebao da bude nekih 20-ak procenata, s tim što taj procenat biti nešto veći za pojedine sektore kao što su poreska policija, kancelarijska i terenska kontrola, prinudna naplata, dok bi se kod ostalih pratećih službi ta korekcija odrazila u nešto nižem procentu. Siguran sam da republička skupština ne bi blagonaklono gledala na linearno povećanje zarada svima u Poreskoj upravi, a i trend kretanja poslednjih godina je pokazao jednu činjenicu, a to je da nama odlaze poreznici i da mi moramo sistemom plata pokušati da ih zadržimo. Što se drugog dela pitanja tiče, Poreska uprava je godinama unazad na tapetu budžetske kontrole i  ja nisam hteo da postupajući suprotno zakonima i svojim načelima dovedem sve nas u situaciju da zbog neke nezakonite isplate jednokratne pomoći  bude nam naložen povraćaj iste, sa nekim daljim mogućim komplikacijama. Neću da ulazim u to na koji način direktori drugih republičkih organa vrše isplate vanrednih izdataka, u okviru ili mimo zakona – o tome neka svako od njih povede računa. Više puta sam isticao u resornom ministarstvu da Poreska uprava kao jedan represivni organ, poput MUP-a i Uprave carina, mora se na poseban načina sagledavati i vrednovati, ali do sada jednostavno nije bilo dovoljno sluha za jednu takvu argumentaciju.

-Pitanje– Šta je sa zaposlenima sa srednjom i višom školskom spremom koji, i pored višedecenijskog radnog staža i istovremenog rada na dva i više referata u Poreskoj upravi, su raspoređivanjem u najniže platne grupe dovedeni u najtežu finansijsku situaciju, da li će se imati više obzira prema njima i da li će onim zaposlenima koji su u međuvremenu završili i stekli viša obrazovanja, nove diplome biti priznate, a oni biti raspoređeni na viša radna mesta?

-Odgovor D.S– Kada se bude radila nova sistematizacija radnih mesta, na osnovu prethodno usvojenih zakona u republičkom parlamentu, vodiće se računa i o stepenu školske spreme, o stepenu složenosti poslova i o dužini radnog staža na svakoj od pozicija, tako da će se na osnovu tih parametara odlučivati o visini koeficijenata za obračun zarada zaposlenih. Svima koji su u međuvremenu stekli dodatne stepene obrazovanja, biće omogućeno da u skladu sa svojim novim obrazovanjem zauzmu viša radna mesta u budućoj sistematizaciji radnih mesta.

-Pitanje- Bilo je nekih nezvaničnih informacija da se planira socijalni program za radnike Poreske uprave, da li je to istina ili ne?

-Odgovor- Nemam nikakvu zvaničnu informaciju o tom pitanju, jer prema podacima kojima ja raspolažem, u krugovima republičke Vlade još uvek ne postoji bilo kakva ideja o tome.

Na osnovu diskusija koje su se mogle čuti, doneti su sledeći zaključci:

  1. U mesecu septembru zahteva se od poslodavca isplata 15.000 dinara po svakom zaposlenom u Poreskoj upravi.
  2. Od oktobra do 01.01.2009 godine mesečne isplate u iznosu od 10.000 dinara po zaposlenom u Poreskoj upravi.
  3. Hitna izmena zakona i povećanje zarada a,ne socijalna pomoć u vidu jednokratnih pomoći.
  4. Zahteva se poštovanje utvrđenih rokova od strane Vlade, kada su u pitanju nastavak pregovora oko potpisivanja PKU za državne organe i davanje proširenog dejstva OKU.
  5. OOS koje nisu održale sastanke i donele odluke da to hitno učine,najkasnije do 20.09.2009 godine.
  6. Ukoliko se do 07.10.2008. godine uspešno ne okončaju navedeni pregovori i ne pokaže iskrena namera poslodavca i Vlade za promenom statusa Poreske uprave, najkasnije 5 dana od tog roka Odbor JOS-a sa ostalim sindikatima, pridružiće se pozivu Sindikata uprave na preduzimanju radikalnih mera sve, do ispunjenja svih zahteva.
  7. Strategiju daljeg delovanja doneti u saradnji sa višim sindikatom i poštovati donete odluke.

Sastanak je završen u 1600 časova.

 

ZAPISNIČAR
Ivan Kostadinović

 

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Akademija za poslovnu ekonomiju Čačak

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 4 gostiju na mreži

UNIQA osiguranje

Baner

PIREUS BANKA

Baner

Knez Petrol

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.