Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SUS | Beograd, 19.08.2015. godine

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru je usvojila Narodna skupština Republike Srbije 31. jula 2015. godine, a objavljen je 6.avgusta 2015.godine u „službenom glasniku Republike Srbije“ broj 68, tako da je u skladu čalna 35 stupio na snagu 14.08.2015. godine, izuzev člana 20. Zakona.

Opširnije (u prilogu) - pročitaj

 

Konferencija za štampu sindikata javnih službi

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SSSS | 04.08.2015.

U petak, 31.7.2015. godine u Savezu samostalnih sindikata Srbije održana je konferencija za štampu sindikata javnih službi na temu: „Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnim službama", koji je donet bez učešća reprezentativnih sindikata i socijalno ekonomskog saveta po hitnom postupku.
I predstavnici regulatornih tela traže ponovno odlučivanje o Zakonu:
Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Agencij a za borbu protiv korupcij e podneli su danas predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću inicijativu za vraćanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na ponovno odlučivanje.
U obrazloženju inicijative koju su podneli nezavisni državni organi, navedeno je da predloženi Zakon nije u skladu sa Ustavom i međunarodnim ugovorima, da prilikom njegovog donošenja nije poštovana propisana procedura i da ne uređuje položaj nezavisnih i samostalnih državnih organa na odgovarajući način.
Institucije, potpisnice inicijative, posebno ističu da Zakon ruši Ustavom i zakonima utvrđenu nezavisnost određenih državnih organa, neophodnu za ostvarivanje vitalnih prava i interesa građana.
Ukidanje njihove nezavisnosti, kako je navedeno, neće dati nikakve pozitivne rezultate niti doprineti svrsi zakona koji se donosi.

 

   

Vlada Srbije ignoriše sindikate - šalje parlamentu zakone bez mišljenja sindikata

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SUS | 27. jul 2015. godine

Poštovani,
Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 25. jula 2015. godine usvojila je Predlog Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koji za cilj ima smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, bez učešća i mišljenja socijalnih partnera – Sindikata.

Preuzmi -Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
Preuzmi -Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

   

Direktorka i zvanično najavila reformu PU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Centrala PU | 15. 06. 2015.

Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković kazala je da će uskoro početi reforma te službe radi bolje kadrovske osposobljenosti i modernizacije rada.
Na Samitu ministara finansija i guvernera regiona u Bečićima, Dragana Marković je rekla da je Vlada Srbije 8. juna usvojila program transformacije Poreske uprave što je uslov za bolju naplatu poreza i borbu protiv sive ekonomije.

V.D. direktora Poreske uprave Srbije rekla je za agenciju Beta da očekuje da u julu bude usvojen akcioni plan sprovođenja programa reforme Poreske uprave, u kojem će biti precizirani konkretni zadaci do kraja ove godine, kao i šta treba da se uradi 2016, a šta do 2020. godine.

- Uz poboljšanje sistema i podizanje njegovog kvaliteta očekujemo da će primena tog programa doneti i smanjenje troškova u ispunjavanju poreskih obaveza. Trenutak u kojem se nalazimo posmatram kao šansu koju Poreska uprava ne sme da propusti. U prilici smo da izvršimo transformaciju u ekonomičan i efikasan državni aparat - rekla je direktorka Marković na panelu posvećenom reformi poreske uprave i borbi protiv sive ekonomije.
Markovićeva, kojoj je konferencija u Bečićima prvi javni nastup od kada je imenovana na čelo Poreske uprave, istakla je da će toj službi, koja već ima 6.500 zaposlenih, biti potrebni mladi, stručni ljudi.

- U toku je obuka 350 inspektora poreske kontrole, ali će biti problem kako ih zadržati, kako ih obavezati da ostanu u službi. Imamo puno kadrovskih problema. Zato Poreska uprava razmatra mogućnost da sa onima koji odluče da rade u ovoj ustanovi pre obuke potpiše obavezujuće ugovore da će određeno vreme morati da provedu u PU - istakla je ona.
Direktorka Marković najavila je da će ova institucija u toku iduće godine uvesti elektronski servis za akcize i da će posle tog aktiviranja u Srbiji 95 odsto poreskih prihoda biti pokriveno elektronskim servisima. Elektronski servisi, prema njenim rečima, doprineće smanjenju troškova. 
Takođe, Marković je dodala da se radi i na jedinstvenom softverskom sistemu koji će objediniti sve informacione sisteme i time doprineti efikasnijem radu Poreske uprave. 
Kada je reč o procentu sive ekonomije u Srbiji Marković je izrazila uverenje da on nije veći od 20 odsto.
- Borba protiv sive ekonomije iziskuje uključenje državnih organa i građana, a regionalna saradnja veoma je značajna u tome, jer dovodi do sinergija među državama - istakla je ona.
Samit ministara finansija i guvernera, koji četvrti put organizuje nedeljnik NIN, ovog puta je u Bečićima okupio i direktore poreskih uprava regiona, koji su dva dana razgovarali na teme koje su jednako teške i važne za sve zemlje učesnice, a tiču se konsolidacije javnih finansija, ublažavanja posledica recesije, borbe protiv sive ekonomije, valutne sigurnosti.

Agencije

   

KONGRES SSSS USVOJIO 11 REZOLUCIJA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 29. maj 2015.

Delegati Petnaestog kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojili su 11 rezolucija. Reč je o rezolucijama o zapošljavanju i novoj industrijalizaciji, radnom vremenu, kolektivnim ugovorima, protiv siromaštva, o socijalnom dijalogu, najmu radne snage i agencijama za privremeno zapošljavanje, o prijemu i privlačenju novih članova u samostalne sindikate Srbije, zaštiti i unapređenju položaja mladih, zaštiti osoba sa invaliditetom – invalida rada i zaposlenih sa zdravstvenim smetnjama, o materijalnom, socijalnom i društvenom položaju penzionera i rezoluciji o apelu i zahtevu Vladi Republike Srbije za usvajanje predloga i Narodnoj skupštini Republike Srbije za donošenje zakona kojim će se urediti plate zaposlenih u javnom sektoru u 2015. godini, sa početkom primene od 01.01.2016. godine.

Rezolucija o zaštiti i unapređenju položaja mladih
Rezolucija o kolektivnim ugovorima
Rezolucija o radnom vremenu
Rezolucija o socijalnom dijalogu
Rezolucija o učlanjavanju
Rezolucija o zaštiti invalida
Rezolucija SOS i SONKV o Zakonu o platnim razredima
Rezolucija USPS
Rezolucija o privremenom zapošljavanju
Rezolucija o novoj industrijalizaciji
Rezolucija protiv siromaštva

Preuzmi sadržaj usvojenih rezolucija - OVDE.

   

LJUBISAV ORBOVIĆ PONOVO IZABRAN ZA PREDSEDNIKA SSSS

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 28. maj 2015.

Delegati 15. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije, velikom većinom glasova, izabrali su danas Ljubisava Orbovića za predsednika Saveza u narednom petogodišnjem periodu.
Pored dosadašnjeg predsednika Orbovića, kandidati za predsednika Saveza bili su i Dragan Zarubica i Jugoslav Ristić. 
Zahvalivši se na ukazanom poverenju da ponovo bude na čelu najveće sindikalne centrale u Srbiji, Orbović je rekao da je dobio čast i obavezu da nastavi uspešno započete aktivnosti na organizacionoj reformi Saveza i jačanju njegove uloge u društvu. 
„Želim svima nama puno uspeha, snage i energije, i pozivam vas da budemo jedinstveni, kako bi se svi zajedno angažovali za bolje sutra i nastavili da se borimo za naše članstvo i sve radnike“. 
Orbović se zahvalio delegatima što su doprineli da rad Kongresa bude dostojanstven, čime je još jedanput pokazana veličina, snaga i ozbiljnost organizacije. 
Na Kogresu su izabrani i Nadzorni i Statutarni odbor i usvojena dokumenta Kongresa, među kojima Program Saveza i 11 rezolucija. 
Kongres je usvojio i novi Statut SSSS. Verifikovani su i novi članovi Veća. Jednom broju članova Veća koji su otišli u penziju, u znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji sindikalni rad, dodeljena su priznanja Saveza i prigodni pokloni. 
Takođe, uručena su i priznanja Saveza „27. april“.

 

   

Nove žalbe poreznika Srbije

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

25.05.2015.

Smatrajući da je napred navedeno rešenje delimično nezakonito, Sindikat preporučuje svima koji su dobili najnovija rešenja o opriznavanju minulog rada da odmah podnesu žalbu Žalbenoj komisiji Vlade Republike Srbije, saglasno članu 142. Zakona o državnim službenicima, zbog donošenja rešenja koje je nepravilno i nezakonito, jer je u suprotnosti sa članom 23. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.
Ukoliko Žalbena komisija Vlade RS bude odbila žalbe poreznika na nezakonito doneta rešenja od strane PU, zaposleni će svoje pravo na pun minuli rad, uz pomoć Sindikata, ostvariti tužbama pred nadležnim sudom.
Sačinjeni primer ŽALBE možete preuzeti ovde.

   

Urađena nova rešenja o minulom radu, podela zaposlenima u PU u toku

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

MFIN-PU | 11.05.2015

Poštovani poreznici, članovi JOS Poreske uprave Srbije,
u toku je potupak izrade i podele novih rešenja zaposlenima u PU o priznavanju radnog staža u državnim organima RS (minulog rada), kojima se poništavaju prethodno doneta rešenja i vraća dodatak na osnovnu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca, bez obzira u kom državnom organu je zaposleni radio.
Odredbom čl.32. stav 1. PKU za državne organe („Sl.glasnik RS“, br.25/15), koji je stupio na snagu 21.03.2015.godine, utvrđeno je da zaposleni imaju pravo na ovakav način obračuna minulog rada!

   

Odgovor Centrale PU sindikatu u vezi informacije o pravima zaposlenih na jubilarnu nagradu

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Centrala PU | 27.04.2015.

U vezi Vašeg zahteva da Vam dostavimo pisanu informaciju o tome, ko od zaposlenih u Poreskoj upravi ima pravo na dodelu jubilarne nagrade u 2015. godini, obaveštavamo Vas o sledećem:
Članom 44. stavom 2. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Sl. glasnik RS" br. 25/2015) određeno je da se jubilarnom godinom smatra godina u kojoj zaposleni navršava 10, 20, 30 i 40 godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavaca, bez obzira na to u kom državnom organu je zaposleni ostvarivao prava iz radnog odnosa, a stavom 3. da se zaposlenima isplaćuje jubilarna nagrada u roku od 30 dana od dana kada zaposleni stiču pravo na jubilarnu novčanu nagradu.
Članom 2. stavom 1. Posebnog kolektivnog ugovora određeno je da zaposleni u smislu ovog ugovora, jesu državni službenici i nameštenici koji su u radnom odnosu kod poslodavca, a stavom 2 da poslodavac državnih službenika i nameštenika, u smislu ovog ugovora, jeste Republika Srbija......

Opširnije (preuzmi dokument)


   

RADNICI U GOREM POLOŽAJU SA IZMENOM ZOR

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 23. april 2015.

Planiraju se izmene koje će pogodovati poslodavcima, a zbog kojih će radnici u Srbiji biti u još nepovoljnijem položaju, upozoravaju sindikati.
Iako ministar za rad i zapošljavanje Aleksandar Vulin tvrdi da se Zakon o radu neće menjati, samo formiranje radne grupe koja će se baviti analizom, efektima i usklađenošću tog dokumenta s evropskim propisima govori da su promene moguće.
Taj zakon je realtivno nedavno pretrpeo izmene i dopune, a na ponovnoj je reviziji, i, kako se najavljuje, promene bi trebalo da budu usvojene u decembru. Ipak, u kojem pravcu idu izmene radnog zakonodavstva teško je reći jer se, po rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića, ceo posao odvija na nivou ekspertskih grupa, bez prisustva članova reprezentativnih sindikata.
“Zaobilaženje reprezantitivnih sindikata nije dobro jer smo mi logični partneri. Praktično sve što znamo o predlozima izmena saznajemo iz medija i, na osnovu onoga što se priča i čuje, slobodno se može reći da se planiraju izmene koje će pogodovati poslodavcima, a da će radnici u Srbiji biti u još nepovoljnijem položaju”, kaže Milić.
Najava da bi među planiranim promenama Zakona o radu moglo biti i ukidanje isplate naknada za prevoz i topli obrok, ističe Milić, nedvosmisleno ukazuje na to da se apsolutno ne vodi računa o radniku, koji postaje puka potrošna roba.
Prema njegovim rečima, s obzirom na to kakva je privredna i socijalna situacija u Srbiji, sigurno je da to nikako ne bi bilo dobra odluka.
“Svaki četvrti građanin naše zemlje siromašan je ili je na ivici siromaštva, nezaposlenih je oko 780.000, a biće ih i više jer će bez posla ostati više desetina hiljada ljudi, među kojima su i oni iz preduzeća u restrukturiranju. Dodatno smanjenje prihoda radnicima potvrđuje da radnik postaje samo broj, gotovo bez ikakvih prava, a da u situaciji velike nezaposlenosti i nesigurnosti, oni koji kroje sudbinu građana na krilima njihovog straha prekrajaju zakone”, kaže Milić.
On ukazuje na to da bi ukidanjem troškova za prevoz i topli obrok, uz primanja zaposlenih u Srbiji, u kojoj je zagarantovana zarada oko 21.000 dinara, bilo gotovo nemoguće da radnik uopšte dolazi na posao. Poređenje s evropskim zakonodavstvom, gde te dve stavke ne postoje, ističe Milić, nisu na dobrim osnovama jer su u Evropi i primanja i sigurnost radnika daleko veći.
“Tačno je da u Evropi troškove prevoza i ručka ne idu na teret poslodavca, ali je reč o uređenim ekonomijama, gde zaposleni bez ikakvih problema od svoje zarade mogu da plate ove troškove i da ih, praktično, ne osete, što u Srbiji, ukoliko se situacija posmatra realno, nije moguće”, ističe Milić.
On naglašava da su primanja radnika u razvijenim zemljama Evrope daleko veća, ali ne samo u iznosu, već i kada se izračuna koliko određenih proizvoda za prosečnu platu može kupiti prosečan radnik u Evropi i Srbiji, bez obzira na to da li je reč o benzinu, mesu, mleku... On kaže da je i ideja da se iz radnog zakonodavstva izbaci zapošljavanje na neodređeno vreme, s obrazloženjem da je takav način gotovo nepoznat u razvijenim zemljama Evrope.
Izvor:Dnevnik

   

Obaveštenje o jubilarnim nagradama i minulom radu

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 08.04.2015.

Poštovani,
obaveštavamo vas da će do 21.04.2015. godine, svima koji, do tog datuma, navršavaju jubilarnu godinu rada, u skladu sa odredbama PKU za državne organe, ista biti isplaćena od strane Poreske uprave.
Zaposleni koji to pravo stiču nakon pomenutog roka (21.04.2015.godine), jubilarna nagrada će biti isplaćivana sukcesivno, u mesecu u kome se navršava jubilarna godina rada zaposlenog.
Takođe vas obaveštavamo da će biti doneta nova rešenja o priznavanju minulog rada svim zaposlenima koji su radili u državnim organima (lokalna, pokrajinska i državna tela i organi) pre zasnivanja radnog odnosa u Poreskoj upravi, čime će biti poništena prethodno doneta od stane Poreske uprave.

 

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Univerzitet "Megatrend"

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 9 gostiju na mreži

UNIQA osiguranje

Baner

Knez Petrol

Baner

Jungman travel

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.