Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

PKU za državne organe objavljen je u Službenom glasniku RS

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 19.03.2015.

 

Poseban kolektivni ugovor za državne organe objavljen je u "Službenom glasniku" br. 25 od 13. marta 2015. godine.

PKU za državne organe - preuzmi

 

ZAHTEV radi isplate minulog rada

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

12.03.2015.

Poštovani,
svi vi koji ste se žalili, u zakonskom roku, na nezakonito doneta rešenja Poreske uprave a u vezi nepriznavanja minulog rada, možete podneti ZAHTEV radi isplate dela zarade na osnovu vremena provedenog na radu.

Preuzmi ZAHTEV

   

Dopis Sindikata predsedniku Vlade Srbije

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Broj: službeno
Datum: 09.03.2015
Beograd

 

Poštovani gospodine Vučiću,
Želim da Vas kao Predsednika Vlade, čoveka od struke, znanja i ugleda , upoznam sa stavom članstva našeg sindikata.
Maksimalno sprovo
đenje poreske politike, prava borba sa sivom ekonomijom i i punjenje budžeta Republike Srbije (od koga svi očekuju), upravo su ideje koje ste Vi izneli u svom ekspozeu prilikom formiranja vlade RS, koju mi kao preznici podržavamo.
Članstvo na
šeg Sindikata u potpunosti shvata svu ozbiljnost i težinu vremena u kome se naše društvo i svi mi nalazimo kao i radne zadatke koje Poresku upravu očekuju.
Poreska Uprava, kao što znate, se bavi specifičnom vrstom posla i ima posebnu organizaciju u odnosu na sve druge državne organe. Jedina se bavi utvr
đivanjem, kontrolom i, što je posebno važno, naplatom (redovnom i prinudnom) javnih prihoda, čime se omogućava redovan priliv prihoda tj. popuna republičkog budžeta, tako da Poreska Uprava nije kao ostali organi, tj. samo korisnik budžetskih sredstava, već organ koji “puni” budžet. Posao koji se obavlja u Poreskoj Upravi je vrlo složen, zahteva mnogo odgovorniji i teži rad nego rad u drugim državnim organima.
JOS PU je siguran da bi službenici PU rado naplatili porez od onih koji njima i većini građana Srbije vređaju inteligenciju, živeći u luksuzu koji se, preko noći, ne može steći poštenim radom, a prijavljujući prihod manji od građana koji žive od socijalne pomoći. Zaboravlja se da je u Poreskoj upravi nekad veoma rizično raditi svoj posao, jer uvek postoji mogućnost da se rešenje izda “pogrešnoj” stranki, uhvati pogrešan kriminalac ili oporezuje bogataš i politički donator. Za to vreme državni aparat trenira stogoću na malim ljudima, koji su nabolji i najdisciplinovaniji poreski obveznici. Zato im treba zeleno svetlo političkog dela izvršne vlasti ali i njegova zaštita od progona, jer su preozbiljno shvatili svoj posao.

Smatramo da ste čovek koji će svojim autoritetom naći adekvatna kadrovska rešenja da PU podigne na nivo koji zaslužuje i da bude udarna pesnica savremene države u kojoj tajkuni
i kriminalci neće biti jači od države tj,drževe koju Vi kao predsednik vlade i mi kao poreznici želimo da imamo.
Srbija je, posle godina nediscipline i neuspeha, na početku pregovora o članstvu u EU,
uz želju da odmah na početku procesa pridruživanja otvori najteža poglavlja. Srbija želi da bude ekonomski konkurentna zemlja, a ne neko ko će tražiti da dostigne zemlje EU, već zemlja koja će da zarađuje i obezbeđuje dobar život svojim građanima.
Naravno, z
a postizanje tog cilja biće potrebno neko vreme. Pri tome, važno je pokazati da želimo da napredujemo, da smo ponosna članica, koja želi da doprinosi EU, a ne samo da uzima od EU. Srbija je na evropskom putu, to je njen strateški cilj, da bude demokratska i uređena zemlja.
Akcize i PDV naplaćuju se više nego ikad, najviše do sad naplaćuje se porez od tajkuna, ubrzano se radi na restrukturiranju velikih gubitaških preduzeća, vodi
se ozbiljna spoljna politika, i svakoga dana unapređuju se uslovi poslovanja u Srbiji kako bi se privukli investitori i otvorila nova radna mesta.
Pored mera koje su preduzete , ostvarene su brojne uštede u
budžetu i bolji priliv sredstava. Naplata akciza ide bolje nego ikada, a uvećana je i akciza na naftu, borba protiv šverca cigareta i duvana daje odlične rezultate...
Inače,
u Poreskoj upravi Srbije se, s dolaskom novog menadžmenta, dosta toga promenilo, naravno na bolje, kada su u pitanju metodi rada u kontrolama koje sprovodi ovaj državni organ. Kontrola Poreske uprave, pored bogataša i preduzeća koji ne plaćaju porez i doprinose, sada se odnosi i na estradu, a kontrola obuhvata sve veće estradne umetnike, odnosno njihove aktivnosti od 2011. do 2014. godine. Takođe, sadašnjeg zamenika direktora PU bije reputacija da je direktor koji lično sprovodi kontrole na terenu i zatvara objekte koji nelegalno posluju i time vrše utaju poreza. i da reforma u Poreskoj upravi i primena novih principa rada, bi trebalo da popune budžet, što je konkretan doprinos Poreske uprave Vladi i premijeru, u cilju suzbijanja sive ekonomije i efikasnijem popunjavanju državne kase.
Takođe se nadamo da će postavljanjem novog v.d direktora PU izvršiti i sveobuhvatna reforma ove institucije po svetskim standardima gde neće više partijska pripadnost biti uslov za dovođenje novih kadrova već stručnost,be
skompromisnost sa onima koji pokušavaju da od države uzmu sve a, da toj istoj državi ništa ne daju..
Svesni svega onoga što se mora uraditi na putu ozdravljenja ekonomije naše države, uz Vaše poštovanje i uvažavanje specifičnosti poslova kojima se bave poreznici Srbije, nesumnjivo ćemo biti podrška Vladi i premijeru, i učiniti dodatni napor kako bi realizacija svih poreskih oblika u potpunosti odgovarala zacrtanom naplatnom zadatku.

 

   

Potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u državnim organima

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

S.U.S. | 09.03.2015. | 10:00

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički potpisala je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima u ponedeljak, 9. marta, u 10 časova, u Pres sali Vlade Srbije, Nemanjina 11.
Ugovor je potpisan sa predsednikom Sindikata uprave Srbije Njegošom Potežicom, predsednikom Sindikata pravosuđa Srbije Slađankom Milošević i predsednikom Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije Slavoljubom Todorovićem.
Nakon potpisivanja pomenutog dokumenta, date su izjave za novinare.
Na konferenciji za štampu novinarima se obratila potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički kao i predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica koji je u obraćanju istakao da su pregovori trajali nekoliko meseci, da je proces usaglašavanja bio težak usled ograničenja određenih sistemskih zakona i Mera Vlade Republike Srbije za 2015. godinu, da je sačuvan status kolektivnih ugovora i da su uspostavljeni dobri socijalni odnosi, koji su potpisivanjem ugovora dograđeni.
Može se konstatovati da je u određenoj meri postignuta socijalna pravda između korisnika Budžeta Republike Srbije.

* * *

Značajne novine materijalnih davanja i radno pravne zaštite zaposlenih se posebno odnose na članove:
- čl.4.st.2. zaposleni na određeno vreme ima pravo prečeg prijema u radni odnos
- čl.6.st.2 u slučaju promene sistematizacije poslodavac može da obezbedi dodatno obrazovanje da bi zaposleni zadržao radno mesto
- čl.7.-10. posebno poglavlje o radnom vremenu, detaljno precizirano
- čl.12 dani godišnjeg odmora usklađeni su sa zakonima i data je mogućnost većeg broja dana
- čl.14 proširene mogućnosti plaćenog odsustva
- čl.15 znatno proširena prava za neplaćeno odsustvo
- čl. 16 - 24 bezbednost i zdravlje na radu isto kao u prethodnom
- zadržan čl.21 sredstva za prevenciju i rekreaciju
- čl.28 obavezuje poslodavca na konsultovanje sindikata za izmene Zakona koji se tiču prava zaposlenih i zarada
- čl.32 prošireno pravo minulog rada, za vreme rada kod drugih poslodavaca korisnika budžeta (Republike Srbije i lokalnih samouprava)
-čl.39 utvrđeno pravo isplate terenskog dodatka
- čl.40 i 43. predviđeni su i utvrđeni pogrebni troškovi
- čl. 41 - 42. ostala mogućnost isplate nagrade iz sopstvenih prihoda
- čl. 43 proširena prava solidarne pomoći kod rođenja deteta i pomoć porodici za slučaj smrti, pored troškova predviđenih u članu 40.
- čl. 44 jubilarna nagrada uvećana po osnovu veće neto zarade u Republici Srbiji i procenat na već ranije isplaćeno se uvećava za 25%.
- čl. 45 poboljšano je pravo isplate troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla
- čl. 49 - 53. utvrđeni su dodatni parametri kod utvrđivanju viška zaposlenih koji su ocenjeni istom ocenom
- čl. 61-70 poboljšani su uslovi za rad sindikata

U narednom periodu treba bolje difinisati sledeća pitanja
- čl. 8 predviđen je smenski rad
- čl.29 st. 2 - topli obrok i regres je ugrađen u koeficijent
- čl. 13 godišnji odmor ako se ne iskoristi godišnji odmor a zaposlenom prestaje radni odnos, može se izvršiti isplata samo u tim slučajevima
- čl.33 nameteštenička nagrada je predviđena ali ne obavezuje poslodavca jer je zakonom za ovu godinu stavljena van snage.
- Kod dodataka za praznik, dodatnog opterećenja, prekovremenog rada, pripravnosti nema sabiranja već se isplata vrši samo po jednom osnovu.
- čl.49. i 50. kod viška zaposlenih parametar je ocena, pa se sumnja u subjektivnost
- čl. 71. odbor za praćenje primene kolektivnog ugovora mora biti aktivan po svim pitanjima i nadležnostima.

Predsednik sindikata se zahvalio timu za pregovore, posebno predstavnicima sindikata koji su pregovarali sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pravde, rada, finansija kao i odborima za zakonodavstvo i bezbednost na radu.
Posebnim kolektivnim ugovorom su stvoreni uslovi za potpisivanje pojedinačnih kolektivnih ugovora u organima i organizacijama, a izbegnuta je mogućnost donošenja Pravilnika, što bi umanjilo neka od definisanih prava i naknada.

* * *

Za nekoliko dana biće potpisan Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i organima jedinice lokalne samouprave.

   

Sindikati potpisali ugovor za zaposlene u državnoj upravi

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

RTS | ponedeljak, 09. mar 2015.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je da potpisivanje kolektivnog ugovora za zaposlene u državnim organima predstavlja važan proces koji za cilj ima stvaranje uslova za zapošljavjanje ljudi u Srbiji. Predstavnici sindikata istakli su da je većina njihovih zahteva ispunjena.

Udovički je izjavila u Vladi Srbije da je jako važan proces u današnje vreme kada svi znamo da moramo da radimo na tome da unapredimo rad države, da uradimo više sa manje kako bismo obnovili privredu Srbije i stvorili uslove za više zapošljavanja svih u zemlji, prenosi Beta.
Udovički je nakon potpisivanja ugovora s presednicima Sindikata uprave Srbije, Sindikata pravosuđa Srbije i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije istakla da je posebna pažnja posvećena zaštiti prava zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu.
"U ovim kolektivnim ugovorima, posebna pažnja je posvećena tome da svaki zaposleni u državnoj upravi i pravosuđu mogu da znaju da će u procesima reorganizacije, unapređenja rada i racionalizacije kriterijumi biti jasno određeni i zaštiti socijalne uslove i prava zaposlenih", rekla je Udovički novinarima u Vladi Srbije.
Ministarka je najavila i potpisivanje ugovora sa sindikatima u lokalnim samoupravama.
Predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević istakla je da je mana potpisanog ugovora što se odnosi samo na zaposlene i izrazila nadu da će se u budućnosti i na ljude van radnog odnosa, poput "volontera i ljudi sa ugovorom, a kojih u pravosuđu ima mnogo".
Predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica rekao je da će zaposleni sada imati pravni osnov za definisanje materijalnih davanja i ostvarivanje radnih prava.
"Ne možemo reći da smo ostvarili sve ciljeve", rekao je Potežica i izrazio nadu se u budućnosti definisati pitanja koja sada nisu rešena.
Kako je rekao predsednik Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije Slavoljub Todorović, ugovor je korak u pravom smeru, ali da ostaje "dosta posla u pravosuđu".

   

Nastavljeni pregovori o kolektivnom ugovoru za državne organe

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Beograd, 27.2.2015. godine

Juče, 26. februara 2015. godine održan je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave sastanak Radne grupe na kome su razmatrana Mišljenja nadležnih ministarstava na Predlog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.
Resorno ministarstvo će u toku dana uputiti Poseban kolektivni ugovor Vladi Republike Srbije i Sindikatima.
Sindikat uprave Srbije se angažuje da dobijemo najpovoljniji tekst Kolektivnog ugovora, a odluku će doneti na organu Sindikata.
Po dobijanju Posebnog kolektivnog ugovora isti će biti objavljen na sajtu Sindikata.

   

6 direktora za 6 godina - kuda plovi "ovaj brod"?!!

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

   

Tok pregovora sindikata o kolektivnom ugovoru za državne organe

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SUS | Beograd, 9.2.2015. godine

Pregovori na usaglašavanju odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe održani 6.2.2015. godine su PREKINUTI.
Predstavnici Sindikata uprave, pravosuđa i SOPOS-a su zastupali stavove da materijalna davanja zaposlenih predviđena Posebnim kolektivnim ugovorom MORAJU biti veća od zakonski definisanih prava.
Poseban kolektivni ugovor za državne organe ne može biti potpisan, ako su materijalna davanja i prava manja od definisanih i usaglašenih prava u već potpisanim posebnim kolektivnim ugovorima.
Proces pregovora, pregovarački tim Sindikata je napustio zbog imperativnih mišljenja i stavova predstavnika Vlade Republike Srbije.
Predsednik Sindikata uprave Srbije je tražio hitan sastanak sa resornim ministrima. Sastanak je održan u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 9.2.2015. godine na kome su izneti stavovi socijalnih partnera.
Predstavnici Sindikata su ukazali na prolongiranje rokova i način pregovaranja na usaglašavanju odredbi, podršku pregovaračkom timu Sindikata i upoznavanju Predsednika Vlade Republike Srbije kao i članova Evropske komisije i Eurofedopa o načinu vođenja pregovora.
Predstavnici Ministarstva su predložili da do 10.2.2015. godine dostave prečišćen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, da će 12.2.2015. godine biti natavljeni pregovori pregovaračkog tima a da će 13.2.2015. godine biti održan sastanak pregovaračkog tima za izradu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnim upravama.
Ovim povodom Sindikati će 10.2.2015. godine održati konferenciju za štampu, a u zavisnosti od toka pregovora, održaće sednice organa na kojima će biti doneta Odluka o daljim aktivnostima sindikata.

SINDIKAT UPRAVE SRBIJE

   

Rešenje Žalbene komisije Vlade RS

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Poštovani poreznici,
obaveštavamo vas da je Žalbena komisija Vlade RS, u postupku razmatranja prigovora – žalbi koje su podneli zaposleni kojima je brisan radni staž van Poreske uprave, donela rešenje kojim usvaja žalbe zaposlenih kojima nije priznat radni staž u opštinskim organima javnih prihoda, sdk i zop-u, i predmet vraća na ponovno odlučivanje prvostepenom organu.
Sindikat JOS će nastaviti, u saradnji sa poslodavcem, a preko ovlašćene advokatske kancelarije, aktivnosti po ovom pitanju, do kraja ožalbenog postupka i priznavanja kompletnog minulog rada zaposlenima u PU.
U prilogu vam dostavljamo rešenja Žalbene komisije Vlade RS.

Prilog – žalbeno rešenje

   

Божићна честитка

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

 

Православном српском роду, честитамo најрадоснији хришћански празник Божић! На многаја љета!

MИР БОЖИЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!

ВАИСТИНУ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!

 

 

   

I Deda Mraz steže kaiš zbog "tvrdih mera" Vlade Srbije

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

 

RTS | 22. decembar 2014.

Da li novogodišnji paketići treba da budu izuzeti iz mera štednje u javnom sektoru? Stručnjaci smatraju da nas štednja na paketićima neće izvući iz krize i zato predlažu da svi dobiju manje, ali ipak nešto.
Sa Severnog pola, iz vode, sa motora – odakle god da dolazi novogodišnji paketić, deca mu se jednako raduju. Možda najviše kada stigne iz mamine ili tatine firme. Ipak, bez poslednjeg će zbog štednje možda ostati deca zaposlenih u ministarstvima, parlamentu, nekim javnim preduzećima.

"Iz perspektive deteta, to je sada jedna tužna vest. Za decu je odlazak kod mame ili tate u firmu jedan lep događaj i ja mislim da za njih nije toliko presudno da dobiju neki veliki paketić", kaže Aleksandar Baucal, razvojni psiholog.
Kada sve asocira na praznike i na svakom koraku možete sresti Deda Mraza, teško je objasniti i odraslima, a kamoli deci da nema para za poklone. Zato, ako je manje novca, mora biti više kreativnosti.
A koliko je kreativnosti dovoljno za dečju novogodišnju radost?
"Mogu vam reći da su deca vrlo skromna, traže po jedan poklončić, eventualno dva. Raduju se poklonima, igricama, slatkišima", kaže jedan Deda Mraz.
I Deda Mraz i stručnjaci svesni su teške situacije, ali misle da nas štednja na paketićima neće izvući iz krize. Zato, predlažu da svi dobiju manje, ali ipak nešto.
"Možda organizovati neku priredbu, da neko iz firme bude Deda Mraz, da se pusti muzika sa DVD-a, da se napravi neka mala predstava", kaže psiholog Baucal.
"Kada je novac svih građana u igri, onda mora da postoji neko opšte pravilo koje važi jednako za sve. A ne da bude nekih iskakanja – da jedni budu nagrađeni, a drugi podređeni", kaže ekonomista Radojka Nikolić.
Iako će u 2015. godine ući sa igračkom i nekoliko slatkiša manje, deca zaposlenih u javnom sektoru mogu da se nadaju makar poklonu koji će dobiti od roditelja. Psiholozi podsećaju na mališane čiji roditelji nemaju ni posao, ni novac.
Oni će, iako su cele godine bili dobri, ostati bez paketića. Ako veruju u Deda Mraza, možda će poverovati da i on mora da stegne kaiš.

 

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Univerzitet "Megatrend"

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 2 gostiju na mreži

Izbori u Sindikatu

UNIQA osiguranje

Baner

Knez Petrol

Baner

Jungman travel

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.