2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

 

18.10.2021.

Sigurno ste do sada milion puta videli QR kod, zar ne? QR kodovi se mogu naći na bilo kojem pakovanju, na štampanim reklamama, na video reklamama itd. Oni čak mogu predstavljati kupon ili određen link koji vodi ka sajtu, odnosno nekoj Facebook strani, blogu, Twitter nalogu i tome slično. QR kod čak može biti i WiFi šifra ili informacija o kontaktu!

Za one koji nisu sigurni, QR kod izgleda kao mali bedž (može biti i velikih razmera), koji ima neke male kockice unutar sebe koje su povezane u grupama. Ako postoji jedan QR kod za određen link, njegov izgled se ne menja jer svaki simbol, odnosno karakter, ima konkretnu formu u okviru QR koda. To znači da ako jednom generišete QR kod za neki link, primera radi “https://www.unijasindikata.rs”,  on će uvek biti isti, neće se menjati.

A ako vas zanima otkud to “QR”, onda će sve biti jasno kada vam kažemo da je u pitanju skraćenica od “Quick Response”. Na QR kod gledajte kao na evoluciju barcode-a koja je započeta u Japanu, u automobilskoj industriji. Zašto? Pa, QR kodovi su znatno pametniji jer mogu sadržati znatno više podataka u odnosu na tradicionalne barcode-ove, a zauzimaju daleko manje prostora. Isto tako, mašine mogu mnogo brže pročitati QR kodove, bez obzira na to što nose veliku količinu informacija.

Ali zašto su ustvari QR kodovi postali toliko popularni? Pa zato što ih mogu koristiti svi, a ne samo neka industrija ili neke firme i slično. Za njih nije potrebno imati posebnu opremu kako bi ih skenirali, dovoljno je imati pametan telefon, Android ili iPhone, totalno nebitno…

Beograd, 17.09.2021.

 

U petak 17.09.2021. godine održana je osnivačka skuština Unije sindikata zaposlenih u državnim organima Republike Srbije. Na skupštini je od pozvanih 30 delegata bilo prisutno 28.

Uniju sindikata su formirale Jedinstvena organizacija sindikata zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije i Sindikat Uprave Carina.

Jednoglasno su izabrani organi unije sindikata.

Predsednik unije

Milan Dumić- JOS Poreske uprave Srbije

Podpredsednik unije

Srećko Mrganić– Sindikat Uprave Carina

Glavni odbor unije

1.Milan Dumić - JOS Poreske uprave Srbije

2.Jelena Milovankić- JOS Poreske uprave Srbije

3.Refik Senadović - JOS Poreske uprave Srbije

4.Nebojša Kostić - JOS Poreske uprave Ssrbije

5.Mikica Bešević  - JOS Poreske uprave Srbije

6.Milojka Crnogorac - JOS Poreske uprave Srbije

7.Srećko Mrganić  – Sindikat Uprave Carina

8.Ratko Bojović– Sindikat Uprave Carina

9.Aleksandar Grbić – Sindikat Uprave Carina

10.Dejan Todorović – Sindikat Uprave Carina

11.Boško Latinović – Sindikat Uprave Carina

Izvršni odbor-predsedništvo

1.Milan Dumić - JOS Poreske uprave Srbije

2.Mikica Bešević  - JOS Poreske uprave Srbije

3.Refik Senadović - JOS Poreske uprave Srbije

4.Jelena Milovankić- JOS Poreske uprave Srbije

5.Srećko Mrganić  – Sindikat Uprave Carina

6.Ratko Bojović – Sindikat Uprave Carina

7.Aleksandar Grbić – Sindikat Uprave Carina

Nadzorni Odbor

1.Olga Đorđević- JOS Poreske uprave Srbije

2.Danica Onđoš -JOS Poreske uprave Srbije

3.Olivera Jojić - Sindikat Uprave Carina

Statutarni odbor

1.Saša Đorđević - JOS Poreske uprave Srbije

2.Miljković Zorica - Sindikat Uprave Carina

3.Dragan Dragićević - Sindikat Uprave Carina

Unija sindikata je osnovana za teritoriju Republike Srbije i sledeći korak je dokazivanje reprezentativnosti na nivou Republike, na nivou gde bi, sa ostalim reprezentativnim sindikatima, bili ravnopravni pregovarači u izradi PKU i Zakona o državnim službenicima i platama državnih službenika.

Unija je registrovana kod nadležnog ministarstva za rad, dobijen je PIB, matični broj i otvoren tekući račun kod poslovne banke.

Sedište unuje je u Beogradu, u ulici Stanoja Glavaša broj 8.

11.06.2021.

 

Poštovane kolege,

Službenički sistem u Poreskoj upravi čine kategorije u koje se prema unapred utvrđenim kriterijumima službenici razvrstavaju, a koje predstavljaju osnov za njihovo napredovanje, nagrađivanje i kretanje u službi.

Pravni okvir sistema predstavljaju zakoni i drugi pravni propisi kojima se uređuje položaj poreskih službenika sa ciljem da ih motivišu za rad, tj. takvi da interes službenika, kako ga oni osećaju u svakodnevnom funkcionisanju Poreske uprave, bude usklađen s njihovim obavezama i dužnostima.

Napredovanje kao poseban oblik nagrađivanja poreskih službenika, podrazumava premeštaj poreskog službenika na drugo, u hijerarhiji državnih organa, više radno mesto ili napredovanje po platnim razredima u okviru istog radnog mesta.

Poreski službenik koji je stekao pravo na neposredno više zvanje po osnovu ocenjivanja, a nema slobodnog radnog mesta u neposredno višem zvanju, može da napreduje dva platna razreda u postojećem zvanju.

Saglasno navedenom, državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena naročito se ističe napreduje za dva platna razreda. Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena ističe se ili ocene naročito se ističe i ističe se, bez obzira na njihov redosled. Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je tri godine uzastopno određena ocena dobar ili ocene ističe se i dobar, bez obzira na njihov redosled.

Svi zaposleni u Poreskoj upravi koji su stekli pravo da napreduju po osnovu ocenjivanja, odnosno koji su napredovali u platnim razredima, dobili su nova rešenja o visini koeficijenta od 01.06.2021. godine.

Kako bi sprečili ulaganje velikog broja neosnovanih žalbi, molimo kolege da izvrše uvid u rešenja o visini koeficijenta iz 2019. i 2020.godine i uporede koeficijente. Ako se koeficijenti razlikuju, odnosno ako je koeficijent u rešenju iz 2020. viši, onda su već iskoristili pravo na napredovanje prema ocenama i nemogu ponovo napredovati u platnim razredima.

 

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

ZAKLjUČAK

"Službeni glasnik RS", broj 11 od 12. februara 2021.

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da, zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu: zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

2. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima iz stava 1. ovog zaključka, koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja tekuće godine u skladu sa tačkom 1. Zaključka Vlade 05 broj 53-3041/2020. godine od 6. aprila 2020. godine, omoguće da taj deo godišnjeg odmora iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

3. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak Vlade 05 broj 131-10296/2020 od 15. decembra 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 151/20).

4. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 131-1206/2021

U Beogradu, 11. februara 2021. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

19.05.2021.

Поштовани чланови синдиката,

председник синдиката Милан Думић је информисао чланове Одбора ЈОСПУРС, као и све председнике основних организација синдиката на терену о изборима који су у Синдикату управе Србије одржани 12.03.2021. године, на којима су изабрани нови председник, секретар и остали највиши органи Синдиката управе Србије.

Овим изборима у Синдикату управе Србије, јасно је стављено до знања да у саставу најбитнијих органе и тела гранског синдиката, те на руководећим местима у истом, нема места ни за једног представника ЈОСПУРС, иако смо и по броју чланова и по висини чланарине које се издваја у корист гранског синдиката убедљиво најјача и финансијски најиздашнија синдикална организација.

Синдикалних представника нашег синдиката, због огољене и реваншистичке политике новог руководства гранског синдиката, који су до сада партиципирали у раду свих одбора, као и председништва, од избора 12.03.2021. године више нема, замењени су неким подобнијим представницима, углавном из редова малих, локалних синдикалних организација, чија бројност у највећем не прелази ранг локалних спорто-риболовачких друштава, да се споменута не увреде.

На овај начин, Синдикат управе Србије и његово ново руководсво су нам отворили очи и оставили једину могућност, а то је раздруживање – излазак ЈОСПУРС из састава гранског синдиката. На овај начин, као велика и добро организована, јединствена синдикална организација, која води рачуна о интересима свог чланства, самостално и слободно идемо путем будућег удруживања, на партнерским основама, са синдикатима Царине, Националне службе за запошљавање, Фонда ПИО и свих оних који су спремни да нам се придруже и формирају нову Синдикалну Унију, која ће се на много бржи и ефикаснији начин борити за заштиту радно-правног статуса запослених у државним органима.

С обзиром на нашу величину, бројност и значај на нивоу државне управе у Србији, већ и као самостална синдикална организација имаћемо репрезентативност на нивоу гране (више од 10 посто запослених – чланова синдиката у односу на број запослених), тако да ће нас неки нови, будући савез са сродним синдикатима из државних органа додатно ојачати и позиционирати као најбитнији синдикални савез на нивоу државних органа у Републици Србији.

Када је у питању издвајање чланарине, у будућем начину организовања, највећи део чланарине – 70% остајаће основним организацијама, 20% ће ићи за јединствену организацију и 10% унији синдиката државних службеника.

На основу изнетог, Одбор ЈОСПУРС je једногласно усвојио следеће одлуке:

1. Представници ЈОСПУРС, који су до 02.04.2021. године били чланови републичког одбора Синдиката управе Србије, Милан Думић, Небојша Костић и Рефик Сенадовић, као и Микица Бешевић, представник Рашког и Новопазарског округа, поднели су неопозиве оставке на све функције у Синдикату управе Србије

2. Одбор ЈОСПУРС, јавним гласањем, усвојио једноглану одлуку о иступању из састава Синдиката управе Србије

3. На основу Одлуке Одбора ЈОСПУРС из тачке 2. у периоду од 06.04.-16.04.2021. године одржани су састанци регионалних и одбора основних организација синдиката у ПУРС, на којима су усвојене одлуке о иступању из састава Синдиката управе Србије, на начин да се основне ораганизације синдиката ПУРС међусобно удружују у ЈОС-ПУРС, преко које остварују права и обавезе према послодавцу и асоцијацијама синдиката у које је учлањена ЈОС-ПУРС

Нови председник Синдиката управе Србије, очигледно незадовољан одлукама које су наше организације синдиката ефикасно и једногласно усвојиле и доставиле на адресе Синдиката управе Србије и ЈОС-ПУРС, дана 17.05.2021. године шаље дописе председницима наших основних организација синдиката у којима их обавештава о томе како смо, тобоже, у Синдикату управе Србије сви равноправни, како је тајним гласањем на које он није имао ама баш никакав претходни утицај, демократски изабрано најновије руководство гранског синдиката на челу са њиме, те како смо у обавези да редовно издвајамо велика и знатна новчана средства звана чланарине која ће и убудуће завршавати на рачуну којим он располаже, у име гранског синдиката управе, и да је то наша дужност и обавеза у складу са статутом, чланом, параграфом, тачком, зарезом итд.

Такође, његов позив да се још једном размотри „реално стање о насталој ситуацији“ је безпредметан и самим тим није реалан, због одлука које су наше основне организације синдиката и одбор ЈОС-ПУРС донели.

И на крају, и ми да обавестимо председника и Синдикат управе Србије речима да вам недамо наше чланарине, остају на сигурном и ван вашег домашаја, али вам враћамо Статут, имамо ми своја правила и одлуке, које кад донесемо не повлачимо.

Срдачан поздрав из Пореске управе!

 

 25.03.2021.

 

Poštovane kolege,

Komisija za dodelu solidarne pomoći koju je obrazovao poslodavac je  02.03.2021. godine nastavila sa radom.
I ovom prilikom molimo sve zaposlene koji podnose zahtev za dodelu solidarne pomoći  da prvo pročitaju kolektivni ugovor i vide da li imaju pravo na solidarnu pomoć, pa tek onda da podnesu zahtev.

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 12 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH