Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

Vlada Srbije donela ODLUKU o maksimalnom broju zaposlenih u PU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Vlada Srbije | 13.11.2015

 

Na osnovu člana 4. Zakona o načinu određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi ODLUKU o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu državnih organa i sistemu javnih službi za 2015.godinu (bez konsultacija sa reprezentativnim sindikatom i stručnom javnošću, dakle bez javne rasprave)
Ovom odlukomodređuje se maksimalan broj zaposlenih u sistemu državnih organa i sistemu javnih službi za kalendarsku 2015.godinu.
Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u PORESKOJ UPRAVI je 5850 (obrisano 700 postojećih a nepopunjenih radnih mesta, u odnosu na dosadašnji broj).
Ovim činom, VLADA SRBIJE NASTAVLJA DEZINTEGRACIJU I DODATNO URUŠAVANJE FUNKCIONISANJA PORESKE UPRAVE, OSTAVLJAJUĆI PREMALI BROJ IZVRŠILACA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA PU, ČIME JE DIREKTNO UGROŽENA DINAMIKA I OBIM PUNJENJA DRŽAVNE KASE.
BITNO JE DA SU AGENCIJE ČIJI JE OSNIVAČ DRŽAVA SRBIJA (KAO MESTA PARTIJSKOG UHLJEBLJAVANJA) OSTALE NETAKNUTE, IAKO JE PROSEČNA ZARADA ZAPOSLENIH U NJIMA DUPLO VEĆA (100%) U ODNOSU NA DRŽAVNE ORGANE.

Preuzmi kompletan dokument

 

„NOVOSTI“ SAZNAJU - U prvom krugu ima hiljadu prekobrojnih

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

D. I. KRASIĆ | 23. novembar 2015.

Priprema se odluka kojom od 15. decembra započinje smanjenje viška zaposlenih u javnoj službi. U oblasti finansija višak 808 radnika. Očekuje se da se broj zaposlenih najviše smanji penzionisanjem

DO 15. decembra bez posla će ostati 1.060 zaposlenih u sistemu državnih organa i javnih službi u Srbiji. Na ovo treba dodati i prekobrojne u oblasti prosvete i kulture. Višak radnika na budžetu biće precizno utvrđen odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu državnih organa i službi koju, prema saznanjima "Novosti", priprema Vlada Srbije. Sudeći prema prethodnim najavama nadležnih, u ovom "prvom krugu" racionalizacije, očekuje se da se broj zaposlenih najviše smanji upravo odlaskom u penziju. U svakom slučaju, svako ministarstvo, uprava, direkcija... uskoro će dobiti tačno utvrđen broj zaposlenih za koje će biti obezbeđene plate u državnoj kasi. Svi preko tog broja od 16. decembra više neće imati posao.

Gubitak posla najviše će pogoditi zaposlene u oblasti finansija, gde je utvrđen višak od čak 808 radnika. Ovaj delokrug je prilično širok, jer osim Ministarstva finansija, u kome radi 370 ljudi, obuhvata još 14 uprava, direkcija i agencija. Tu spada Poreska uprava sa 5.850 zaposlenih, Uprava carina sa 2.560 radnika, ali i Republički zavod za statistiku, Direkcija za imovinu RS...

Ako zanemarimo činjenicu da višak u oblasti prosvete još nije utvrđen, sledeći na listi sa najviše prekobrojnih je delokrug zdravlja. Tu je višak 110 zaposlenih. Tako će od 15. decembra u Ministarstvu zdravlja raditi dve osobe manje, dok će na platnom spisku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje biti 88 radnika manje. U ovom "krugu" smanjenja broja zaposlenih, sudeći prema listi u koju su "Novosti" imale uvid, nijedan radnik iz mreže zadravstvenih ustanova neće biti otpušten.

U delokrugu pravde u Srbiji zaposleno je ukupno 15.258 radnika. Od sredine decembra posao će ovde izgubiti ukupno 45 ljudi, ali još nije precizirano u kojim sudovima, ustanovama i institucijama.

Broj radnika biće manji i u rudarstvu i energetici, i to za 35. U ovoj oblasti zaposleno je 130 ljudi u resornom ministarstvu i još 10 u Upravi za rezerve energenata. Odakle će konkretno odlaziti u penziju ili biti otpuštani, tek treba da se vidi.

Konačan broj prekobrojnih u "prvom krugu racionalizacije" do 15. decembra, zavisiće od utvrđenog viška u oblasti prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U ovoj oblasti platu iz budžeta prima ukupno 136.884 zaposlenih. Najviše ih je, što se podrazumeva, u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, zajedno više od 127.000. Međutim, samo ministarstvo upošljava 420 ljudi, za studentski standard zadužena su 2.424 zaposlena, u domovima učenika radi 1.352, dok je u oblasti nauke ukupno 4.581 zaposlenih na budžetu.

U VLADINIM SLUŽBAMA 62 MANjE

U penziju ili na biro rada u decembru će otići i 62 zaposlena u raznim službama Vlade Srbije. Prema dokumentima u koje su "Novosti" imale uvid, najveće smanjenje biće u Kancelariji za Kosovo i Metohiju: sa 99 na 71 radnika. Iz Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini otići će 10 ljudi, dok će smanjenje osetiti još četiri Vladine službe, odnosno kancelarije, odakle će otići po manje od 10 zaposlenih. Iz Avio-službe otići će troje, iz Službe koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu petoro, iz Kancelarije za raviziju sistema upravljanja sredstvima EU devetoro i iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava sedmoro ljudi.

   

OKRUGLI STO „EFEKTI JEDNOGODIŠNJE PRIMENE ZAKONA O RADU NA POLOŽAJ ZAPOSLENIH“

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta


SSSS | 10. novembar 2015.

Petnaest meseci od početka primene Zakona o radu u SSSS , 10. novembra 2015. godine, održan je Okrugli sto „Efekti jednogodišnje primene Zakona o radu na položaj zaposlenih“.
Pored predstavnika SSSS, u diskusiji su učestvovali predstavnici UGS „Nezavisnost“, Ministarstva rada, Privredne komore Srbije, Nacinalne službe za zapošljavanje, Inspektorata za rad, Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije, kao i naučni radnici koji se bave ovom problematikom. Moderator skupa je bio sekretar SSSS Zoran Mihajlović.

Prisutne učesnike pozdravio je predsednik SSSS Ljubisav Orbović, koji je podsetio na hronologiju usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i ulogu poslodavačkih asocijacija, Američke privredne komore, Udruženja poslodavaca i stranih investitora u definisanju instituta u novom Zakonu o radu. 
„Govorilo se da je ovo zakon koji zapošljava, međutim, istina je da je to zakon koji ostavlja puno prostora poslodavcima da otpuštaju radnike kada god požele“, rekao je Orbović. On je naveo da je sindikat vodio veliku borbu protiv ukidanja za sindikate suštinskih instituta, pre svega proširenog dejstva Kolektivnih ugovora kao i da je cilj poslodavačkih organizacija bio umanjenje ali i ukidanje brojnih stečenih prava, i najznačijeg, prava na kolektivno pregovaranje i zaštitu kroz kolektivne ugovore. 
Predsednik Orbović je istakao da zakon istina nije doveo do masovnih otpuštanja, ali su radnici izgubili prava, te da su novim zakonom najviše dobili poslodavci. 
Skupu se obratio i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. 
Potpredsednik SSSS Zoran Vujović, prezentovao je efekte primene ZOR – a na položaj zaposlenih. „Osnovni razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o radu iz 2015. godine, po mišljenju predlagača su: neprimenjivanje postojećeg zakona, demotivisanost investitora i potreba smenjenja „sigurnosti“ radnog mesta, fleksibilno radno vreme, pooštravanje disciplinske odgovornosti i slabljenje sindikata“ ,naveo je potpredsednik Vujović. On je predstavio analizu izmena koje se odnose na zarade, Kolektivne ugovore, rad na crno, rad na određeno vreme, materinstvo, suspenzije, nezakonite otkaze, kaznene mere i sindikat. 
Potpredsednik SSSS Duško Vuković je posebno istakao, da je i pored jasnih odredaba u Zakonu o radu, radnicima „Ratka Mitrovića“ trebalo tri meseca da dođu do obračunskih listića a pitanje je kada će u celosti ostvariti svoja potraživanja.
U stručnoj raspravi učestvovali su: Srećko Mihajlović iz centra za razvoj sindikalizma, prof. dr Živko Kulić sa Megatrend univerziteta, Andrić Čedanka sekretarka SESA, potpredsednik PKS i predstavnici Veća SSSS. Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je naglasio da je vrlo simptomatično to što je odmah po usvajanju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu najavljeno donošenje sveobuhvatnog kodeksa rada. “Predlog zakona o sistemu plata u javnim preduzećima i pored tvrdnje ministra Vulina, da je Zakon o radu krovni zakon, ovaj zakon, čiji je predlagač Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, anulirao je brojne odredbe Zakona o radu. Sa Privrednom komorom Srbije, kao socijalnim partnerom u kolektivnom pregovaranju, bilo bi jako teško pregovarati, ali PKS je institucija koja ima kapacitet i siguran sam da bi ono što se dogovorimo bilo i realizovano“, zaključio je Orbović.

   

PRIMEDBE NA ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 2.11.2015. godine

Na predlog Sindikata održana je hitna sednica Socijalno ekonomskog Saveta na kojoj je donet Zaključak da se formira Radna grupa koja će pratiti tok javne rasprave i usaglašavati predloge i mišljenja učesnika javne rasprave, što će biti predmet konačnog mišljenja Nacionalnog Socijalno ekonomskog Saveta.
U Radnoj grupi Sindikat zastupaju: Njegoš Potežica, Zoran Savić i Slobodan Lalović.
Na zahtev Sindikata uprave Srbije održana je 29.10.2015. godine Javna rasprava na Nacrt Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru gde je konstatovano:
- Predlažemo da Zakon obuhvata koeficijente i platne razrede;
- Platni razredi i kriterijumi za razvrstavanje u platne razrede da budu sadržani u Zakonu;
- Sistem plata javnog sektora da obuhvata sve zaposlene (agencije, izabrana, imenovana i postavljana lica)
- Definisati odnos prema posebnim kolektivnim ugovorima;
- Zakonom sistematizovati sve poslove od fizičkog radnika do predsednika Republike;
- Predvideti sve naknade i dodatke na platu

Opširnije

   

SOCIJALNO EKONOMSKI SAVET: RADNA GRUPA DA ISPRAVI NEDOSTATKE ZAKONA O PLATAMA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta


29. oktobar 2015.

Predstavnici sindikata i poslodavaca u Socijalno ekonomskom savetu smatraju da je predloženi Nacrt zakona o platama u javnom sektoru u osnovi neophodan, ali da ima nedostataka koje bi trebalo otkloniti, te je zbog toga dogovoreno formiranje radne grupe koja će se tim poslom baviti.
Nedostaci se, pre svega, odnose na činjenicu da pojedine odredbe predloženog zakona ukidaju određena prava koja predviđa Zakon o radu, ali i kolektivno pregovaranje, što je za sindikate potpuno neprihvatljivo, rekao je na konferenciji za novinare predsednik Samostalnog sindikata zdravstva i član SES-a, Zoran Savić. 
On je naglasio da sindikati, takođe, nisu zadovoljni, jer se predloženi zakon o platama ne odnosi na sve zaposlene u javnom sektoru, navodeći da su izuzeta javna preduzeća, javne agencije, funkcioneri, policija, vojska... 
Savić je naglasio da je poznato da su javna preduzeća uglavnom gubitaši, te da je neshvatljivo zašto se i njihove plate nisu našle u predlogu zakona. 
Predsedavajući SES-a i predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je da poslodavci nisu imali mnogo primedbi na zakon, ali da je jedna od ključnih u vezi sa javnim preduzećima, jer je prema njihovom mišljenju bilo neophodno uvrstiti ih u zakonsko rešenje zarada u javnom sektoru. 
On je naglasio da su svi u državi svesni problema koje stvara poslovanje pojedinih javnih preduzeća zbog čega se odnos prema njima mora promeniti. 
Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Čanak saglasio se sa tim primedbama, navodeći da je za sindikate nedopustivo da zakon potpuno ukida pregovaranje. 
On je podsetio da je Srbija potpisnica svih međunarodnih konvencija koje regulišu tu oblast, a da je kolektivno pregovaranje garantovano i Ustavom i Zakonom o radu.
Izvor:Tanjug

   

STOP TIRANIJI VLADE - SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 22.10.2015. godine

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

SAOPŠTENjE

   

Dopis ministru za državnu upravu

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 22.10.2015. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
G-đa, Kori Udovički, potpredsednik

DOPIS

   

Poziv za javnu raspravu

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 21.10.2015. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i da daju sve svoje komentare, sugestije i predloge na Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili pisanim putem na adresu Ministarstva, Birčaninova br. 6 sa naznakom „Za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru“.
Javna rasprava će se održati u periodu od 21. oktobra do 10. novembra 2015. godine.

- Javni poziv
- Program javne rasprave
- Zaključak
- Vodič - Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

   

Radna verzija Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Vlada Srbije | 16.10.2015.

Poštovani,
u prilogu možete preuzeti Radnu verziju Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Srbije.
Autor teksta ovog predloga zakona je Vlada Srbije i nije nastao kao rezultat prethodno vođene javne rasprave sa sindikalnim centralama u Srbiji. Namera Vlade je da se sa primenom ovog zakona krene od 01.01.2016. godine.

Radna verzija zakona - preuzmi

   

Ustavni Sud: Suspendovano penzionisanje žena zbog starosti

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta


Tanjug | 08.10.2015.

Ustavni sud Srbije obustavio je primenu odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koje se odnose na penzionisanje žena.

To znači da nijedna žena zbog starosti neće moći da bude penzionisana "kao višak zaposlenih" dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku o predlogu za ocenu ustavnosti sporne odredbe Zakona.
Primena odredbe, kojom se propisuje zakonski osnov za prestanak radnog odnosa zbog navršenja određenih godina života, a koja se odnosi samo na žene, sporna je sa stanovišta Ustava i zabrane diskriminacije po osnovu pola, zbog čega može da ima neotklonjive štetne posledice, smatra Ustavni sud. 
"Imajući u vidu da početak primene spornog člana 20. Zakona ima za posledicu utvrđivanje prestanka radnog odnosa licima koja ispunjavaju uslove predviđene ovim odredbama, te da mere racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru podrazumevaju ukidanje pojedinih radnih mesta ili smanjenje broja zaposlenih u subjektima na koje se Zakon primenjuje, Ustavni sud je ocenio da ove okolnosti predstavljaju neotklonjive štetne posedice za lica na koja bi se sporne odredbe primenile", navodi se u informaciji objavljenoj na sajtu suda. 
Zbog toga, kako stoji u informaciji, postoje opravdani razlozi da se, do donošenja konačne odluke o spornim pitanjima, obustave od izvršenja pojedinačni akti koji bi bili doneti na osnovu te odredbe 
Ova privremena odluka Ustavnog suda doneta je povodom zajedničkog predloga ovlašćenih predlagača, kojim je pred Ustavnim sudom pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. 
Tim povodom je Ustavni sud je na današnjoj sednici doneo rešenje kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu spornih zakonskih odredaba. 
U informaciji suda se precizira da je analizirajući osporene odredbe u kontekstu zakona kojima se, sa jedne strane, uređuje radnopravni status zaposlenih u javnom sektoru i sa druge strane, zakona kojim se uređuje sticanje prava na starosnu penziju, Ustavni sud utvrdio da se spornim odredbama uređuje institut prestanka radnog odnosa po sili zakona, kao jedan od načina smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru. 
Takođe je utvrdio da je osnov prestanka radnog odnosa u ovom slučaju ispunjenje uslova za starosnu penziju i da po ovom osnovu radni odnos može da prestane samo ženama, a ne i muškarcima zaposlenim u javnom sektoru. 
Zato je Ustavni sud ocenio da je propisivanje zakonskog osnova za prestanak radnog odnosa zbog navršenja određenih godina života, koje se odnosi samo na žene i kojim se, indirektno, jedno zakonsko pravo (pravo na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima u pogledu navršenih godina života) pretvara u osnov prestanka radnog odnosa, sporno sa stanovišta Ustavom garantovane zabrane diskriminacije po osnovu pola. 
Takođe je kako se navodi posredno sporno i sa stanovišta Ustavom zajemčene dostupnosti svih radnih mesta svima pod jednakim uslovima, naveo je Ustavni sud.

   

Saopštenje Ministarstva državne uprave

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta


Beograd, 08.10.2015. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdalo je saopštenje o primeni člana 20. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

SAOPŠTENjE


IZVOR: BETA ČETVRTAK, 8.10.2015. | 09:15

"Ne penzionišite onoga ko vam možda treba"

Katalozi zanimanja su urađeni, a plate su sada uporedive pa će do kraja godine biti uprošćeni svi koeficijenti.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kazala je da će predstaviti platne razrede i da će na današnjoj sednici Vlada posebno raspravljati o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi.
Ona je dodala da je zakon o platnim razredima bio spreman još letos, ali da je ona odlučila da je preveliki rizik odredti sve plate u državi u tom trenutku. 
Ministarka je kazala i da je predložila mogućnost da ljudi koji čekaju penziju ostanu na svojim radnim mestima do početka primene zakona o maksimalnom broju zaposlenih, kako bi se ta mesta racionalnije popunila. 
"Nemojte da penzionišete ljude ako niste sigurni da vam je potrebno da uštedite na tom radnom mestu, ili da nekoga rasporedite, jer ćemo onda plaćati i penziju i platu na tom radnom mestu", kazala je Udovički i dodala da se slaže da ljudi treba da odu u penziju i da je to bolje nego da neko (ko nije za penziju) ostane bez posla.
Upitana o aferi "prisluškivanje" i vetro parkovima koje želi da gradi njena sestra Lidija Udovički, ministarka je kazala da je njena sestra profesionalac i da neće oglašavati ni o čemu što ona radi. 
Upitana da li je zaista ponudila ostavku u Vladi, Udovički je rekla da ne treba gledati sve u "crno-belim tonovima" i da ostaje u Vladi Srbije.

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Univerzitet "Megatrend"

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 5 gostiju na mreži

UNIQA osiguranje

Baner

Knez Petrol

Baner

Jungman travel

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.