Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

Nastavljeni pregovori o kolektivnom ugovoru za državne organe

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Beograd, 27.2.2015. godine

Juče, 26. februara 2015. godine održan je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave sastanak Radne grupe na kome su razmatrana Mišljenja nadležnih ministarstava na Predlog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.
Resorno ministarstvo će u toku dana uputiti Poseban kolektivni ugovor Vladi Republike Srbije i Sindikatima.
Sindikat uprave Srbije se angažuje da dobijemo najpovoljniji tekst Kolektivnog ugovora, a odluku će doneti na organu Sindikata.
Po dobijanju Posebnog kolektivnog ugovora isti će biti objavljen na sajtu Sindikata.

 

6 direktora za 6 godina - kuda plovi "ovaj brod"?!!

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

   

Tok pregovora sindikata o kolektivnom ugovoru za državne organe

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SUS | Beograd, 9.2.2015. godine

Pregovori na usaglašavanju odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe održani 6.2.2015. godine su PREKINUTI.
Predstavnici Sindikata uprave, pravosuđa i SOPOS-a su zastupali stavove da materijalna davanja zaposlenih predviđena Posebnim kolektivnim ugovorom MORAJU biti veća od zakonski definisanih prava.
Poseban kolektivni ugovor za državne organe ne može biti potpisan, ako su materijalna davanja i prava manja od definisanih i usaglašenih prava u već potpisanim posebnim kolektivnim ugovorima.
Proces pregovora, pregovarački tim Sindikata je napustio zbog imperativnih mišljenja i stavova predstavnika Vlade Republike Srbije.
Predsednik Sindikata uprave Srbije je tražio hitan sastanak sa resornim ministrima. Sastanak je održan u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 9.2.2015. godine na kome su izneti stavovi socijalnih partnera.
Predstavnici Sindikata su ukazali na prolongiranje rokova i način pregovaranja na usaglašavanju odredbi, podršku pregovaračkom timu Sindikata i upoznavanju Predsednika Vlade Republike Srbije kao i članova Evropske komisije i Eurofedopa o načinu vođenja pregovora.
Predstavnici Ministarstva su predložili da do 10.2.2015. godine dostave prečišćen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, da će 12.2.2015. godine biti natavljeni pregovori pregovaračkog tima a da će 13.2.2015. godine biti održan sastanak pregovaračkog tima za izradu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnim upravama.
Ovim povodom Sindikati će 10.2.2015. godine održati konferenciju za štampu, a u zavisnosti od toka pregovora, održaće sednice organa na kojima će biti doneta Odluka o daljim aktivnostima sindikata.

SINDIKAT UPRAVE SRBIJE

   

Rešenje Žalbene komisije Vlade RS

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Poštovani poreznici,
obaveštavamo vas da je Žalbena komisija Vlade RS, u postupku razmatranja prigovora – žalbi koje su podneli zaposleni kojima je brisan radni staž van Poreske uprave, donela rešenje kojim usvaja žalbe zaposlenih kojima nije priznat radni staž u opštinskim organima javnih prihoda, sdk i zop-u, i predmet vraća na ponovno odlučivanje prvostepenom organu.
Sindikat JOS će nastaviti, u saradnji sa poslodavcem, a preko ovlašćene advokatske kancelarije, aktivnosti po ovom pitanju, do kraja ožalbenog postupka i priznavanja kompletnog minulog rada zaposlenima u PU.
U prilogu vam dostavljamo rešenja Žalbene komisije Vlade RS.

Prilog – žalbeno rešenje

   

Божићна честитка

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

 

Православном српском роду, честитамo најрадоснији хришћански празник Божић! На многаја љета!

MИР БОЖИЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!

ВАИСТИНУ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!

 

 

   

I Deda Mraz steže kaiš zbog "tvrdih mera" Vlade Srbije

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

 

RTS | 22. decembar 2014.

Da li novogodišnji paketići treba da budu izuzeti iz mera štednje u javnom sektoru? Stručnjaci smatraju da nas štednja na paketićima neće izvući iz krize i zato predlažu da svi dobiju manje, ali ipak nešto.
Sa Severnog pola, iz vode, sa motora – odakle god da dolazi novogodišnji paketić, deca mu se jednako raduju. Možda najviše kada stigne iz mamine ili tatine firme. Ipak, bez poslednjeg će zbog štednje možda ostati deca zaposlenih u ministarstvima, parlamentu, nekim javnim preduzećima.

"Iz perspektive deteta, to je sada jedna tužna vest. Za decu je odlazak kod mame ili tate u firmu jedan lep događaj i ja mislim da za njih nije toliko presudno da dobiju neki veliki paketić", kaže Aleksandar Baucal, razvojni psiholog.
Kada sve asocira na praznike i na svakom koraku možete sresti Deda Mraza, teško je objasniti i odraslima, a kamoli deci da nema para za poklone. Zato, ako je manje novca, mora biti više kreativnosti.
A koliko je kreativnosti dovoljno za dečju novogodišnju radost?
"Mogu vam reći da su deca vrlo skromna, traže po jedan poklončić, eventualno dva. Raduju se poklonima, igricama, slatkišima", kaže jedan Deda Mraz.
I Deda Mraz i stručnjaci svesni su teške situacije, ali misle da nas štednja na paketićima neće izvući iz krize. Zato, predlažu da svi dobiju manje, ali ipak nešto.
"Možda organizovati neku priredbu, da neko iz firme bude Deda Mraz, da se pusti muzika sa DVD-a, da se napravi neka mala predstava", kaže psiholog Baucal.
"Kada je novac svih građana u igri, onda mora da postoji neko opšte pravilo koje važi jednako za sve. A ne da bude nekih iskakanja – da jedni budu nagrađeni, a drugi podređeni", kaže ekonomista Radojka Nikolić.
Iako će u 2015. godine ući sa igračkom i nekoliko slatkiša manje, deca zaposlenih u javnom sektoru mogu da se nadaju makar poklonu koji će dobiti od roditelja. Psiholozi podsećaju na mališane čiji roditelji nemaju ni posao, ni novac.
Oni će, iako su cele godine bili dobri, ostati bez paketića. Ako veruju u Deda Mraza, možda će poverovati da i on mora da stegne kaiš.

 

   

POTPUNA MOBILIZACIJA SVIH ČLANOVA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SSSS - UGS Nezavisnost | 11. decembar 2014.

 

Predstavnici dva reprezentativna sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost zaključili su da je, u uslovima konstantnog privrednog nazadovanja koje je poprimilo obim i karakteristike propadanja, sa nesagledivim posledicama za zaposlene, neophodna potpuna mobilizacija svih članova reprezentativnih sindikata, kao relevantnih predstavnika zaposlenih i njihovo jedinstveno, usaglašeno i koordinirano delovanje.
Na okruglom stolu, pod nazivom „Položaj sindikata u slovima nepostojanja socijalnog dijaloga u Srbiji – stanje i perspektive“, održanom u Vrnjačkoj banji, uz finansijsku pomoć Kancelarije MKS u Sarajevu, oštro i argumentovano je kritikovan odnos aktuelne vlade prema reprezentativnim sindikatima.
Naglašeno je da vlada ima ustavnu i zakonsku obavezu da pri definisanju dugoročne strategije razvoja i konkretnih planova i programa, kao i mera za njihovu implementaciju, da konsultuje reprezentativne socijalne partnere, kao i najširu stručnu javnost. Očigledno je da vlada konsultuje i usvaja mišljenja samo onih organizacija i institucija, uključujući i ''svoje'' sindikate, kao i pojedinaca koji bez rezerve i kritičkog sagledavanja, podržavaju sve predložene mere vlade. Oni koji drugačije misle, uključujući tu i reprezentativne sindikate, bez obzira na argumente, nemaju pristup javnosti ili se pokušavaju degradirati, na ekspertskom i ljudskom planu.
Takvo, potpuno nedemokratsko postupanje – sputavanje slobode medija i uticaj, bolje rečeno pritisak na njih, dovodi, s jedne strane, do netransparentnosti i nametanja sopstvene kao jedine istine i, na taj način, do grube manipulacije građanima. Sa druge strane, protivzakonito formiranje takozvanih sindikata i njihovo favorizovanje, uz istovremeno totalno ignorisanje ili satanizacija onih koji se ne slažu sa zvaničnim stavovima, sa druge strane, šteti svima, i institucijama države i građanima.
Uz čelnike SSSS i UGS Nezavisnost, Ljubisava Orbovića i Branislava Čanka, skupu je prisustvovalo još dvadeset sindikalnih aktivista sa područja cele Republike i iz svih delatnosti koje ovi sindikati pokrivaju svojim organizacijama.
O postojećoj sindikalnoj sceni u Srbiji i položaju sindikalnih organizacija na svim nivoima, posebno o odnosu aktuelnih vlasti prema dve reprezentativne sindikalne centrale, govorio je Ljubisav Orbović, dok je o perspektivi i neophodnim organizacionim, kadrovskim i programskim promenama u ovim sindikatima, uvodne napomene dao Branislav Čanak.
Učesnici skupa su osudili sramni spot koji se emituje na CNN, a putem kojeg vlada stranim investitorima nudi ''... kvalifikovanu, a jeftinu radnu snagu.''
Kroz podršku predloženim merama, te organizacije i institucije (strani investitori, strane privredne komore, razna domaća udruženja i klubovi privrednika i dr....) zastupaju isključivo sopstvene interese, a potpuno zanemaruju interese zaposlenih i ostalih građana Srbije, ne prezajući, pri tome, ni od kršenja međunarodnih standarda (konvencije, povelje i preporuke MOR), kao ni domaće legislative (Ustav, zakoni, podzakonska akta, ugovori, sporazumi...).Takve svoje stavove pravdaju potrebom ''približavanja Evropi'', bez obzira što nas rezultati, bolje rečeno posledice takvih mera, dugoročno gledano, praktično udaljavaju od Evrope i njenih tekovina. Ovi ''dušebrižnici'' svoj razvoj i prosperitet zasnivaju na jeftinoj i obespravljenoj radnoj snazi. Njima nisu potrebni evropski standardi koji definišu dostojanstven, pristojan i bezbedan rad i smetaju im sindikalne organizacije koje se bore za primenu međunarodnih i evropskih i, na njima zasnovanih domaćih standarda, vezanih za slobodu udruživanja i organizovanja radnika, te ostvarivanje osnovnog ljudskog i radnog prava – prava na dostojanstven i pristojno plaćen rad, kao i na sve prinadležnosti koje proizlaze kao pravo iz rada i po osnovu rada (zarada, naknade zarada i druga primanja, odmor,sindikalno organizovanje i drugi oblici učešća zaposlenih u upravljanju...i dr.).
Zato će reprezentativni sindikati i u narednom periodu nastaviti usku saradnju u rešavanju najznačajnijih pitanja od interesa za zaposlene, kao što su:
- radno i socijalno zakonodavstvo, 
- mere za rešavanje problema vezanih za privatizaciju, kako u preduzećima iz realnog sektora koja se nalaze u procesu restrukturiranja, tako i javnog sektora koji se trenutno nalazi na udaru, 
- kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora – od poslodavaca, preko granskih i treritorijalnih, do Opšteg kolektivnog ugovora, 
- organizaciono, kadrovsko i materijalno jačanje reprezentativnih sindikata, i 
- druge aktivnosti koje će biti uslovljene aktuelnim društvenim i privrednim kretanjima. 
Sve ove aktivnosti UGS Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije će organizovati i sprovoditi u saradnji sa EKS i MKS, čije su punopravne članice.
Učesnici skupa izrazili su zahvalnost MKS što im je, pružanjem materijalne i logističke podrške, omogućio da i na ovakav način, analiziraju stanje i probleme i dogovore aktivnosti na njihovom prevazilaženju.
Sve te aktivnosti moraju se, prema mišljenju učesnika skupa, voditi u uslovima potpune transparentnosti i istinskog socijalnog dijaloga, uvažavanja i poštovanja socijalnih partnera i primene evropskih i svetskih standarda i merila, odnosno kriterijuma za identifikaciju i registraciju relevantnih i kompetentnih socijalnih partnera – i na sindikalnoj i na poslodavačkoj sceni.

 

   

Zahtevi Sindikata uprave Srbije u vezi obračuna zarada

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Sindikat uprave Srbije | 25.11.2014. године

MINISTARSTVO FINANSIJA
G-din, Dušan Vujović – ministar

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
G-đa, Kori Udovički – ministar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
G-din, Aleksandar Vulin – ministar

OPŠIRNIJE...

   

JOS-PURS podneo prijavu za zloupotrebu službenog položaja protiv Snežane Lukić

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

14.11.2014.

 

 

 

Poštovane koleginice i kolege,
obaveštavamo vas da je
Jedinstvena organizacija sindikata zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije podnela zahtev Agenciji za borbu pritiv korupcije i Minstarstvu finansija Republike Srbije za pokretanje postupka radi utvrđivanja postojanja sukoba interesa i zloupotrebe službenog položaja protiv Snežane Lukić, šefa Odseka za ljudske resurse Regionalnog odeljenja Kragujevac.
Snežana Lukuć
, kao šef Odseka za ljudske resurse Regionalnog odeljenja Kragujevac je zaposlila svog sina Petra Lukića u Poresku upravu, najpre u Ekspozituru Batočina, a zatim na radno mesto analitičko-poreski poslovi koancelarijske kontrole Odsek za kancelarijsku kontrolu u Filijali A Kragujevac, pri Regionalnom odeljenju Kragujevac.
Petar Lukić zaposlen je u Poreskoj upravi na osnovu preporuke koju je Snežana Lukić
, kao njegova majka, potpisala u okviru delokruga poslova radnog mesta koje obavlja, što je u direktnoj suprotnosti sa članom 25. stav 2. Zakona o državnim službenicima.
(preuzmi ceo dokument)

 

   

ŽALBE POREZNIKA NA NAČIN OBRAČUNA MINULOG RADA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta


BEOGRAD, 06.11.2014

U cilju zaštite svojih prava poreski službenici treba da podnesu žalbe Žalbenoj Komisiji u roku od 8 dana od dana dobijanja rešenja, kako bi na taj način predupredili nastupanje konačnosti rešenja o promeni načina obračuna minulog rada, a u postupku po žalbi izdejstvovali poništavanje ovih rešenja.
Svaka drugačija odluka Žalbene Komisije ne bi bila pravno utemeljena, već bi bila tipičan primer političke odluke.
Dodatni razlog za ulaganje žalbe predstavlja i potreba da se na taj način obezbedi formalno-pravna mogućnost da se (za slučaj da odluka po žalbi bude nepovoljna, odnosno, da Žalbena Komisija potvrdi prvostepeno rešenje o novom načinu obračunavanja minulog rada) može podneti tužba višim sudskim instancama – a u ovoj sudskoj proceduri svakako mora doći do punog izražaja načelo zakonitosti.

- Primer ŽALBE (zaposlenih kojima je poništen minuli rad u opštinskim upravama javnih prihoda)

- Primer ŽALBE (zaposlenih kojima je poništen minuli rad u SDK, ZOP i drugim organima i organizacijama)

Žalba se podnosi pojedinačno (preko pisarnice u organizacionoj jedinici ili poštanski-preporučeno).
Naziv i adresa na koju trebate poslati žalbu je:
PORESKA UPRAVA SRBIJE, 11000 BEOGRAD, ul.SAVE MAŠKOVIĆA br.3-5
sa napomenom:
ŽALBENOJ KOMISIJI VLADE REPUBLIKE SRBIJE

   

Odluke Odbora JOS-PURS

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta


Centrala PU, 06.11.2014.

Na sednici Odbora JOS Poreske uprave Srbije donete su sledeće

O D L U K E

* Zaposleni u Poreskoj upravi kojima je, zbog stupanja na snagu novog obračuna minulog rada isti umanjen, po svojoj sopstvenoj volji, uz primere žalbi koje je sindikat stavio na raspolaganje, mogu u zakonskom roku izjaviti prigovor Žalbenoj komisiji Vlade Srbije, preko donosioca prvostepenog rešenja (Centrale PU),
* Upućuje se pisani zahtev Poreskoj upravi Srbije da se izjasni o sudbini i statusu kolega sa kontrolnih punktova, uz predlog sindikata za formiranje posebnog odeljenja u okviru PU za kontrolu poreskih oblika na administrativnim punktovima,
* Upućuje se predlog direktoru PU i resornom ministarsvu za formiranjem radne grupe za reformu PU (i sistematizaciju radnih mesta) mešovitog sastava, sa predstavnicima Sindikata i PU,
* U okviru radne Radne grupe za pregovore i usaglašavanje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora Sindikata uprave Srbije, kao predstavnik JOS Poreske uprave imenuje se Jelena Kostić Kovačić,
* Da se izbori u osnovnim i na nivou regionalnih organizacija sindikata Poreske uprave održe najkasnije do 05.12.2014. godine, a sva neophodna izborna dokumentacija je dostupna na internet prezentaciji JOS-PURS.

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Univerzitet "Megatrend"

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 39 gostiju na mreži

Izbori u Sindikatu

UNIQA osiguranje

Baner

Knez Petrol

Baner

Jungman travel

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.