2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

23.11.2016.

Predsednicima OO sindikata po organizacionim jedinicama u Poreskoj upravi, koji do danas nisu sazvali i održali sastanke u vezi izjašnjavanja sindikalnog članstva i svih ostalih zaposlenih radnika, u vezi donošenja odluke o štrajku, stavljamo na raspolaganje primer izgleda zapisnika koji se mora sačiniti i dostaviti predsedniku JOS-PURS.

ZAPISNIK SA SASTANKA – (doc)

 

Dopis Ministarstva finansija - (pdf)

 

Obzirom da je Ministarstvo finansija, svojim dopisom, iz razloga koje navodi, odbilo da pozitivno reši zahteve koje je naš sindikat u ime poreznika i porezničke struke uputio 04.11.2016. godine, a ministarstvu trebalo čitavih 12 dana da odgovori upravo ono što se i dalo predvideti, i s obzirom na činjenicu da smo, iz nepoznatog razloga, mnogima u resornom ministarstvu „trn u oku“ i „kamen u cipeli“, još jednom pozivamo sve sindikale odbore u organizacionim jedinicama PU, a pre svega predsednike osnovnih organizacija da pod hitno, a najkasnije do petka (25.11.2016.god.) organizuju zborove-sastanke u svojim sredinama, na kojima će se, pored članova sindikata i svi ostali zaposleni radnici, izjasniti da li su za organizaciju, eventualnog, na zakonu zasnovanog štrajka u PU i o tome dostave zapisnike sa potpisima zaposlenih predsedniku JOS-PURS, na poznatu mail adresu.
Određeni broj filijala i ekspozitura, a ponajpre sa teritorije AP Vojvodine, je već dostavio svoje zapisnike u kojima listom podržava ovakav vid borbe za prava poreznika Srbije, ugled i čast profesije, i za koje, do sada, u svim prethodnim vladama Srbije niko nije mario.
A i što bi, kada su njihovi pogledi uprti ka sebi samima i njihovim mentorima (tzv. prijatelji, braća, kumovi)!

Beograd  7.11.2016

Nakon otvorenog pisma koje je JOS-PURS uputio na adrese premijera Vlade Srbije i ministra finansija, u pomenutom ministarstvu održan je sastanak na kome su učestvovali šef kabineta ministra finansija Bruno Đuran, direktor Poreske uprave Dragana Marković , kao i državni sekretari Nenad Mijailović i Mirjana Ćojbašić , sa jedne strane i predsednik JOS-PURS Milan Dumić, sa druge strane.
Predsednik sindikata Milan Dumić je, tom prilikom, zatražio od predstavnika ministarstva da se poslednje „obnarodovano“ povećanje zarada odnosi i na zaposlene u Poreskoj upravi, iz mnogo razloga, ali pre svega zato što poreznici Srbije obavljaju jedan od najvažnijih državničkih poslova, prikupljanje javnih prihoda - poreza, čime na direktan način utiču na stanje javnih finansija i omogućavaju nesmetano  funkcionisasnje kompletne države.
Takođe, na sastanku su razmatrane i dodatne aktuelne teme, kao što su pitanje reforme Poreske uprave, pravilnik o nagrađivanju i sistematizacija radnih mesta.
Na kraju razgovora, dogovoreno je da će se, nakon povratka ministra finansija iz posete Svetskoj banci,  resorni ministar odrediti u odnosu na naše zahteve upućene njemu lično i premijeru Vlade Srbije i o tome nas obavestiti.
Ukoliko odgovor Vlade u odnosu na naše opravdane i argumentovane zahteve bude negativan, ovaj Sindikat zadržava pravo da sve zaposlene u Poreskoj upravi Srbije, nakon sprovođenja određenih procedura i radnji, koje će organizovati i pripremiti Odbor JOS-PURS i predsednici i rukovodstva osnovnih organizacija sindikata u svim organizacionim delovima PU, u kojima sindikat postoji i funkcioniše, pozove na obustavu rada – ŠTRAJK!
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE JE NAKON PREKIDA RAZGOVORA SA MINISTARSTVOM ZA DRŽAVNU UPRAVU, AKTIVIRAO ODLUKE SVOG PREDSEDNIŠTVA OD 01.11.2016. GODINE, KOJIMA JE DOGOVORENO STUPANJE U GENERALNI ŠTRAJK DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE.
Nalaže se predsednicima svih osnovnih organizacija sindikata u PU, da u toku naredne radne nedelje održe sastanke u svojim organizacionim jedinicama, na kojima će se članovi sindikata i svi zaposleni izjasniti da li su za stupanje u štrajk i o tome pismeno, u vidu sačinjenih zapisnika, sa potpisima zaposlenih kao znakom potvrde, izveste predsednika JOS-PURS, dostavljanjem overenih zapisnika na njegovu mail adresu.

Beograd, 09.11.2016.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavljeni su 09.11.2016.godine pregovori Predsedništva Sindikata uprave Srbije i predstavnika Ministarstva po pitanju kretanja zarada u 2017.-oj godini.

Odgovor o tome šta (ni)je dogovoreno nalazi se u dokumentu, u prilogu.

PRILOG - OPŠIRNIJE

04.11.2016.

Poštovani poreznici,
Predsednik JOS-PURS je danas, putem mail-a i poštanski, na adrese predsednika Vlade Srbije, Aleksandra Vučića i ministra finansija, Dušana Vujoviće, te predstavnika Kancelariji MMF-a u Srbiji i Poreskoj upravi, Sebastijanu Sosi i Krisu Barlou, uputio otvorena pisma u kojima je, u ime našeg Sindikata i svih poreznika Srbije, izrazio protest zbog načina na koji se Vlada Srbije, premijer i ministar finansija lično, odnose prema poreznicima i Poreskoj upravi, u kojima se zahteva otpočinjanje socijalnog dijaloga na relaciji Sindikat PURS – Vlada Srbije i Ministarstvo finansija.
Razlozi su brojni, pre svega zbog toga što Poreska uprava nebrigom države, odnosno onih koji njome rukovode, u poslednjih 15-ak godina nezadrživo srlja u propast i sve više podseća na napuštenu železničku stanicu pored koje su već odavno prošli svi njeni vozovi.
Za 6 godina, promenjeno je 6 direktora, za poreznike je posla sve više, a poreznika sve manje, kojom li se logikom naši poslodavci rukovode, otpočinjanjem socijalnog dijaloga hteli bi da saznamo.
Dotle, poreznička se
muka i neizvesnost nastavlja.....

Poziv Aleksandru Vučiću, predsedniku Vlade

Poziv Dušanu Vujoviću, ministru finansija

SUS | 02.11.2016.

 

 

Poštovani članovi sindikata,
dana 01.11.2016. godine održana je sednica Rebupličkog odbora Sindikata uprave Srbije, u kompletnom sastavu, uz učesće predsednika sindikalnih organizacija lokalnih i državnih organa, kao članova.
Na sastanku je konstatovano, prema nezvaničnim informacijama dobijenim iz krugova Vlade, da se još uvek ne zna koje sve kategorije organa i organizacja će dobiti „povećanje“ zarada u iznosu od 5-6%, i da su konsultacije u Vladi u toku.
Republički odbor Sindikata uprave Srbije je usvojio, jednoglasnom odlukom, zaključak da je podela između organa i organizacija u okviru raznih ministarstava, od strane premijera i ministra finansija, o tome ko su malo prioriteniji u odnosu na one koji to nisu, u najmanje SKANDALOZNA, i nema uporište niti u Ustavu niti u bilo kom zakonskom propisu ili kolektivnom ugovoru.
Drugim rečima, Vlada Srbije, premijer i ministri nastavljaju pravno nasilje nad zaposlenima u državnim organima i lokalnim samoupravama, mimo odredbi Zakona o radu i ostalih pripadajućih zakona kojima su regulisani odnosi između države, kao poslodavca i reprezentativnih organizacija sindikata, kao navodnog socijalnog partnera.
Kada su smanjivane plate zaposlenima u javnom sektoru, smanjivane su SVIMA u jednakom procentu i zato je stav Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije da se u jednakom procentu SVIM zaposlenima VRATI OTETO, odnosno ODUZETO.
Takođe, ministar finansija Vujović se je veoma jasno i glasno pohvalio i izrazio svoje zadovoljstvo, u pogledu rezultata koje su, u prethodnom periodu, Poreska uprava i njeni zaposleni postigli, jer su planiranu naplatu javnih prihoda prebacili za više od 80 milijardi dinara, a opet, sa druge strane, izvisili za povećanje, odnosno vraćanje dela zarade koje bi trebali, po drugi put, dobiti zaposleni u nekim drugim ministarstvima.
Delegacija Sindikata uprave Srbije, u kojoj će biti i predsednik JOS-PURS Milan Dumić, će 03.11.2016. godine, u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu imati sastanak sa ministrom Anom Brnabić, kojoj će biti predočeni stavovi i uslovi koje Sindikat uprave Srbije smatra „crvenom linijom“ ispod koje neće prelaziti, u zaštiti interesa svojih članova, u borbi za golu egzistenciju onih koji se smatraju državnim i lokalnim službenicima i nameštenicima, i već odavno po svim ekonomskim parametrima, spadaju u socijalne slučajeve, a naročito zaposleni sa najnižim koeficijentima tj. primanjima.

 

Saopštenje

Zaključci

SSSS | 5. oktobar 2016.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić danas je obavestio ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića da su, u skladu sa zakonom, podaci o sindikalnom članstvu svrstani u grupu "naročito osetljivih".
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nalaže da se podaci o sindikalnom članstvu mogu obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka lica o čijim podacima se radi.

Shodno tome, obrada tih podataka bez pristanka bila bi direktno suprotna članu 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predstavljala bi kažnjiv prekršaj, upozorio je Šabić.
Poverenik se pismom obratio Šarćeviću posle javnog reagovanja nekoliko sindikata prosvetnih radnika zbog toga što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naložilo direktorima škola da dostave spisak svih članova sindikata sa odgovarajućim ličnim podacima.
Izvor: Novosti

MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA na osnovu člana 55.stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeniglasnik RS”, br.79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 169b st.1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeniglasnik RS”, br.80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – drugi zakon, 62/06 – drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15 i 15/16)  i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-8076/2016 od 2. septembra 2016. godine, oglašava

javni konkurs

za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

 

 POGLEDAJ KONKURS

Ko je on-line

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH