Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

Tužbe poreznika Upravnom sudu Srbije

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

JOS-PURS | 10.09.2015.

Poslednjim rešenjima Žalbene komisije Vlade iz 2015. godine, odbijene su sve žalbe zaposlenih u PU izjavljene na rešenja Ministarstva finansija-Poreske uprave od 21.03.2015. godine, kojima je utvrđeno pravo na dodatak na osnovnu platu, sa određenim procentom u odnosu na godine provedene u radnom odnosu kod poslodavca, počev od 21.03.2015. godine (tačka 2. dispozitiva Rešenja).
Pomenuta rešenja Ministarstva finansija-Poreske uprave, od 21.03.2015. godine, nezakonita su i nepravilna zbog:
1. bitne povrede odredaba Zakona o opštem upravnom postupku,
2. pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,
3. pogrešne primene materijalnog prava – Zakona o državnim službenicima.
Imajući napred navedeno u vidu, Sindikat je izradio nacrt tužbe, čijim popunjavanjem predlažete da sud donese PRESUDU KOJOM SE UVAŽAVA vaša tužba, te se poništava rešenje Žalbene komisije Vlade Republike Srbije.
Napominjemo da se tužba
naplaćuje u iznosu od 2500,00 dinara, i to na kraju sudskog postupka pred Upravnim sudom Srbije.

Link - TUŽBA Upravnom sudu Srbije

 

BITKA ZA MINIMALAC

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 8. septembar 2015

Na Socijalno-ekonomskom savetu bez saglasnosti o najnižem iznosu zarade. Sindikati za povećanje na 143 dinara po satu, ostali brane "kotu 121".
O najnižoj ceni rada pregovaraće se do narednog ponedeljka, pošto članovi Socijalno-ekonomskog saveta na sednici u ponedeljak nisu uspeli da usaglase stavove. Predstavnici sindikata traže povećanje na najmanje 143 dinara po satu, dok poslodavci i ministarstva finansija i rada smatraju da ona mora da ostane na sadašnjem nivou od 121 dinar.
Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije je istakao da oko 20.000 radnika u Srbiji prima minimalnu zaradu, ali poslodavci za oko 50.000 radnika doprinose i poreze uplaćuju na osnovu minimalca.
Branislav Čanak, predsednik UGS "Nezavisnost" je naveo da je kod velikog broja zaposlenih minimalna cena rada sasvim izvesno najviše što će dobiti i da su sindikati zbog toga tražili 143 dinara po satu.
“U zemlji u kojoj ima malo kolektivnih ugovora, iznos od 143 dinara je poražavajući”, smatra Čanak. “Do određenog rasta minimalne cene rada mora da dođe, iako bi, posmatrano matematički, ona trebalo da ostane na sadašnjem nivou. Ako se nastavi sa pozitivnim trendovima u ekonomskoj politici vlade, sledeće godine bi se, pri zadržavanju trenutne minimalne cene rada došlo u situaciju u kojoj ona ne bi odgovarala stanju u privredi. Onda ćemo biti blokirani, to će stvoriti negativne trendove u radnoj snazi i smanjiti produktivnost”.
Izvor: Novosti

   

Sastanak predsednika sindikata sa direktorom PU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 04.09.2015.

Nakon postavljenja na mesto vd.direktora, a potom i na mesto direktora PU, Dragana Marković je sa predsednikom Jedinstvene organizacije sindikata PU Milanom Dumićem održala više sastanaka, poslednji 04.09.2015. godine, na kojima je razmatrana aktuelna situacija u ovom državnom organu, kao i dogovorana dinamika i smernice za dalju saradnju između predstavnika poslodavca i sindikata, a u cilju što skorijeg rešavanja nagomilanih problema u PU.
Direktor PU je stavila do znanja da je veoma zainteresovana za razvijanje partnerskih odnosa sa sindikatom, u cilju podizanja kvaliteta rada u PU, kao i standarda zaposlenih, koji je na neadekvatnom nivou, u poredjenju sa brojnim drugim značajnim ili manje značajnim državnim organima i agencijama, naro
čito agencijama.
Pri tome, problematika koja čeka na rešavanje je raznovrsna, od velikog broja nepopunjenih radnih mesta po organizacionim jedinicama PU, nastalim kao rezultat negativnog odnosa resornog ministarstva prema aktuelnim potrebama PU i njenom najznačajnijem resursu – zaposlenima, do napredovanja poreznika u viša poreznička zvanja, na osnovu završenih viših i visokih akreditovanih škola i fakulteta, uz adekvatne godišnje ocene (iz prethodnih godina) kandidata za napredovanje u službi. U tom smislu dogovoreno je da u organizacionim jedinicama PU direktori i predsednici sindikata, kroz medjusobnu saradnju, definišu i dostave potrebnu dokumentaciju, sa spiskovima zaposlenih koji ispunjavaju zakonske kriterijume i time apliciraju za popunjavanje upražnjenih radnih mesta, na način kako to zakon propisuje, napredovanjem poreznika iz nižih u viša poreznička zvanja (napreduje se za jedno, a ne za dva ili više zvanja).

Rokovi za saradnju partnerskih strana u ovom socijalnom dijalogu već teku, odmah se mora preći sa reči na dela, jer uskoro sledi usvajanje nove sistematizacije radnih mesta u PU, kojom će, iskreno se svi nadamo, biti ispravljeni mnogi njeni nedostaci iz prethodnih godina.

 

   

Sporazumni raskid radnog odnosa uz novčanu naknadu u PU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Link - PREUZMI KOMPLETAN DOKUMENT

   

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SUS | Beograd, 19.08.2015. godine

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru je usvojila Narodna skupština Republike Srbije 31. jula 2015. godine, a objavljen je 6.avgusta 2015.godine u „službenom glasniku Republike Srbije“ broj 68, tako da je u skladu čalna 35 stupio na snagu 14.08.2015. godine, izuzev člana 20. Zakona.

Opširnije (u prilogu) - pročitaj

   

Konferencija za štampu sindikata javnih službi

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SSSS | 04.08.2015.

U petak, 31.7.2015. godine u Savezu samostalnih sindikata Srbije održana je konferencija za štampu sindikata javnih službi na temu: „Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnim službama", koji je donet bez učešća reprezentativnih sindikata i socijalno ekonomskog saveta po hitnom postupku.
I predstavnici regulatornih tela traže ponovno odlučivanje o Zakonu:
Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Agencij a za borbu protiv korupcij e podneli su danas predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću inicijativu za vraćanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na ponovno odlučivanje.
U obrazloženju inicijative koju su podneli nezavisni državni organi, navedeno je da predloženi Zakon nije u skladu sa Ustavom i međunarodnim ugovorima, da prilikom njegovog donošenja nije poštovana propisana procedura i da ne uređuje položaj nezavisnih i samostalnih državnih organa na odgovarajući način.
Institucije, potpisnice inicijative, posebno ističu da Zakon ruši Ustavom i zakonima utvrđenu nezavisnost određenih državnih organa, neophodnu za ostvarivanje vitalnih prava i interesa građana.
Ukidanje njihove nezavisnosti, kako je navedeno, neće dati nikakve pozitivne rezultate niti doprineti svrsi zakona koji se donosi.

 

   

Vlada Srbije ignoriše sindikate - šalje parlamentu zakone bez mišljenja sindikata

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

SUS | 27. jul 2015. godine

Poštovani,
Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 25. jula 2015. godine usvojila je Predlog Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koji za cilj ima smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, bez učešća i mišljenja socijalnih partnera – Sindikata.

Preuzmi -Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
Preuzmi -Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

   

Direktorka i zvanično najavila reformu PU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Centrala PU | 15. 06. 2015.

Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković kazala je da će uskoro početi reforma te službe radi bolje kadrovske osposobljenosti i modernizacije rada.
Na Samitu ministara finansija i guvernera regiona u Bečićima, Dragana Marković je rekla da je Vlada Srbije 8. juna usvojila program transformacije Poreske uprave što je uslov za bolju naplatu poreza i borbu protiv sive ekonomije.

V.D. direktora Poreske uprave Srbije rekla je za agenciju Beta da očekuje da u julu bude usvojen akcioni plan sprovođenja programa reforme Poreske uprave, u kojem će biti precizirani konkretni zadaci do kraja ove godine, kao i šta treba da se uradi 2016, a šta do 2020. godine.

- Uz poboljšanje sistema i podizanje njegovog kvaliteta očekujemo da će primena tog programa doneti i smanjenje troškova u ispunjavanju poreskih obaveza. Trenutak u kojem se nalazimo posmatram kao šansu koju Poreska uprava ne sme da propusti. U prilici smo da izvršimo transformaciju u ekonomičan i efikasan državni aparat - rekla je direktorka Marković na panelu posvećenom reformi poreske uprave i borbi protiv sive ekonomije.
Markovićeva, kojoj je konferencija u Bečićima prvi javni nastup od kada je imenovana na čelo Poreske uprave, istakla je da će toj službi, koja već ima 6.500 zaposlenih, biti potrebni mladi, stručni ljudi.

- U toku je obuka 350 inspektora poreske kontrole, ali će biti problem kako ih zadržati, kako ih obavezati da ostanu u službi. Imamo puno kadrovskih problema. Zato Poreska uprava razmatra mogućnost da sa onima koji odluče da rade u ovoj ustanovi pre obuke potpiše obavezujuće ugovore da će određeno vreme morati da provedu u PU - istakla je ona.
Direktorka Marković najavila je da će ova institucija u toku iduće godine uvesti elektronski servis za akcize i da će posle tog aktiviranja u Srbiji 95 odsto poreskih prihoda biti pokriveno elektronskim servisima. Elektronski servisi, prema njenim rečima, doprineće smanjenju troškova. 
Takođe, Marković je dodala da se radi i na jedinstvenom softverskom sistemu koji će objediniti sve informacione sisteme i time doprineti efikasnijem radu Poreske uprave. 
Kada je reč o procentu sive ekonomije u Srbiji Marković je izrazila uverenje da on nije veći od 20 odsto.
- Borba protiv sive ekonomije iziskuje uključenje državnih organa i građana, a regionalna saradnja veoma je značajna u tome, jer dovodi do sinergija među državama - istakla je ona.
Samit ministara finansija i guvernera, koji četvrti put organizuje nedeljnik NIN, ovog puta je u Bečićima okupio i direktore poreskih uprava regiona, koji su dva dana razgovarali na teme koje su jednako teške i važne za sve zemlje učesnice, a tiču se konsolidacije javnih finansija, ublažavanja posledica recesije, borbe protiv sive ekonomije, valutne sigurnosti.

Agencije

   

KONGRES SSSS USVOJIO 11 REZOLUCIJA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 29. maj 2015.

Delegati Petnaestog kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojili su 11 rezolucija. Reč je o rezolucijama o zapošljavanju i novoj industrijalizaciji, radnom vremenu, kolektivnim ugovorima, protiv siromaštva, o socijalnom dijalogu, najmu radne snage i agencijama za privremeno zapošljavanje, o prijemu i privlačenju novih članova u samostalne sindikate Srbije, zaštiti i unapređenju položaja mladih, zaštiti osoba sa invaliditetom – invalida rada i zaposlenih sa zdravstvenim smetnjama, o materijalnom, socijalnom i društvenom položaju penzionera i rezoluciji o apelu i zahtevu Vladi Republike Srbije za usvajanje predloga i Narodnoj skupštini Republike Srbije za donošenje zakona kojim će se urediti plate zaposlenih u javnom sektoru u 2015. godini, sa početkom primene od 01.01.2016. godine.

Rezolucija o zaštiti i unapređenju položaja mladih
Rezolucija o kolektivnim ugovorima
Rezolucija o radnom vremenu
Rezolucija o socijalnom dijalogu
Rezolucija o učlanjavanju
Rezolucija o zaštiti invalida
Rezolucija SOS i SONKV o Zakonu o platnim razredima
Rezolucija USPS
Rezolucija o privremenom zapošljavanju
Rezolucija o novoj industrijalizaciji
Rezolucija protiv siromaštva

Preuzmi sadržaj usvojenih rezolucija - OVDE.

   

LJUBISAV ORBOVIĆ PONOVO IZABRAN ZA PREDSEDNIKA SSSS

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 28. maj 2015.

Delegati 15. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije, velikom većinom glasova, izabrali su danas Ljubisava Orbovića za predsednika Saveza u narednom petogodišnjem periodu.
Pored dosadašnjeg predsednika Orbovića, kandidati za predsednika Saveza bili su i Dragan Zarubica i Jugoslav Ristić. 
Zahvalivši se na ukazanom poverenju da ponovo bude na čelu najveće sindikalne centrale u Srbiji, Orbović je rekao da je dobio čast i obavezu da nastavi uspešno započete aktivnosti na organizacionoj reformi Saveza i jačanju njegove uloge u društvu. 
„Želim svima nama puno uspeha, snage i energije, i pozivam vas da budemo jedinstveni, kako bi se svi zajedno angažovali za bolje sutra i nastavili da se borimo za naše članstvo i sve radnike“. 
Orbović se zahvalio delegatima što su doprineli da rad Kongresa bude dostojanstven, čime je još jedanput pokazana veličina, snaga i ozbiljnost organizacije. 
Na Kogresu su izabrani i Nadzorni i Statutarni odbor i usvojena dokumenta Kongresa, među kojima Program Saveza i 11 rezolucija. 
Kongres je usvojio i novi Statut SSSS. Verifikovani su i novi članovi Veća. Jednom broju članova Veća koji su otišli u penziju, u znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji sindikalni rad, dodeljena su priznanja Saveza i prigodni pokloni. 
Takođe, uručena su i priznanja Saveza „27. april“.

 

   

Nove žalbe poreznika Srbije

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

25.05.2015.

Smatrajući da je napred navedeno rešenje delimično nezakonito, Sindikat preporučuje svima koji su dobili najnovija rešenja o opriznavanju minulog rada da odmah podnesu žalbu Žalbenoj komisiji Vlade Republike Srbije, saglasno članu 142. Zakona o državnim službenicima, zbog donošenja rešenja koje je nepravilno i nezakonito, jer je u suprotnosti sa članom 23. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.
Ukoliko Žalbena komisija Vlade RS bude odbila žalbe poreznika na nezakonito doneta rešenja od strane PU, zaposleni će svoje pravo na pun minuli rad, uz pomoć Sindikata, ostvariti tužbama pred nadležnim sudom.
Sačinjeni primer ŽALBE možete preuzeti ovde.

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Univerzitet "Megatrend"

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 22 gostiju na mreži

UNIQA osiguranje

Baner

Knez Petrol

Baner

Jungman travel

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.