Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

Nove žalbe poreznika Srbije

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

25.05.2015.

Smatrajući da je napred navedeno rešenje delimično nezakonito, Sindikat preporučuje svima koji su dobili najnovija rešenja o opriznavanju minulog rada da odmah podnesu žalbu Žalbenoj komisiji Vlade Republike Srbije, saglasno članu 142. Zakona o državnim službenicima, zbog donošenja rešenja koje je nepravilno i nezakonito, jer je u suprotnosti sa članom 23. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.
Ukoliko Žalbena komisija Vlade RS bude odbila žalbe poreznika na nezakonito doneta rešenja od strane PU, zaposleni će svoje pravo na pun minuli rad, uz pomoć Sindikata, ostvariti tužbama pred nadležnim sudom.
Sačinjeni primer ŽALBE možete preuzeti ovde.

 

Urađena nova rešenja o minulom radu, podela zaposlenima u PU u toku

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

MFIN-PU | 11.05.2015

Poštovani poreznici, članovi JOS Poreske uprave Srbije,
u toku je potupak izrade i podele novih rešenja zaposlenima u PU o priznavanju radnog staža u državnim organima RS (minulog rada), kojima se poništavaju prethodno doneta rešenja i vraća dodatak na osnovnu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca, bez obzira u kom državnom organu je zaposleni radio.
Odredbom čl.32. stav 1. PKU za državne organe („Sl.glasnik RS“, br.25/15), koji je stupio na snagu 21.03.2015.godine, utvrđeno je da zaposleni imaju pravo na ovakav način obračuna minulog rada!

   

Odgovor Centrale PU sindikatu u vezi informacije o pravima zaposlenih na jubilarnu nagradu

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Centrala PU | 27.04.2015.

U vezi Vašeg zahteva da Vam dostavimo pisanu informaciju o tome, ko od zaposlenih u Poreskoj upravi ima pravo na dodelu jubilarne nagrade u 2015. godini, obaveštavamo Vas o sledećem:
Članom 44. stavom 2. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Sl. glasnik RS" br. 25/2015) određeno je da se jubilarnom godinom smatra godina u kojoj zaposleni navršava 10, 20, 30 i 40 godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavaca, bez obzira na to u kom državnom organu je zaposleni ostvarivao prava iz radnog odnosa, a stavom 3. da se zaposlenima isplaćuje jubilarna nagrada u roku od 30 dana od dana kada zaposleni stiču pravo na jubilarnu novčanu nagradu.
Članom 2. stavom 1. Posebnog kolektivnog ugovora određeno je da zaposleni u smislu ovog ugovora, jesu državni službenici i nameštenici koji su u radnom odnosu kod poslodavca, a stavom 2 da poslodavac državnih službenika i nameštenika, u smislu ovog ugovora, jeste Republika Srbija......

Opširnije (preuzmi dokument)


   

RADNICI U GOREM POLOŽAJU SA IZMENOM ZOR

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 23. april 2015.

Planiraju se izmene koje će pogodovati poslodavcima, a zbog kojih će radnici u Srbiji biti u još nepovoljnijem položaju, upozoravaju sindikati.
Iako ministar za rad i zapošljavanje Aleksandar Vulin tvrdi da se Zakon o radu neće menjati, samo formiranje radne grupe koja će se baviti analizom, efektima i usklađenošću tog dokumenta s evropskim propisima govori da su promene moguće.
Taj zakon je realtivno nedavno pretrpeo izmene i dopune, a na ponovnoj je reviziji, i, kako se najavljuje, promene bi trebalo da budu usvojene u decembru. Ipak, u kojem pravcu idu izmene radnog zakonodavstva teško je reći jer se, po rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića, ceo posao odvija na nivou ekspertskih grupa, bez prisustva članova reprezentativnih sindikata.
“Zaobilaženje reprezantitivnih sindikata nije dobro jer smo mi logični partneri. Praktično sve što znamo o predlozima izmena saznajemo iz medija i, na osnovu onoga što se priča i čuje, slobodno se može reći da se planiraju izmene koje će pogodovati poslodavcima, a da će radnici u Srbiji biti u još nepovoljnijem položaju”, kaže Milić.
Najava da bi među planiranim promenama Zakona o radu moglo biti i ukidanje isplate naknada za prevoz i topli obrok, ističe Milić, nedvosmisleno ukazuje na to da se apsolutno ne vodi računa o radniku, koji postaje puka potrošna roba.
Prema njegovim rečima, s obzirom na to kakva je privredna i socijalna situacija u Srbiji, sigurno je da to nikako ne bi bilo dobra odluka.
“Svaki četvrti građanin naše zemlje siromašan je ili je na ivici siromaštva, nezaposlenih je oko 780.000, a biće ih i više jer će bez posla ostati više desetina hiljada ljudi, među kojima su i oni iz preduzeća u restrukturiranju. Dodatno smanjenje prihoda radnicima potvrđuje da radnik postaje samo broj, gotovo bez ikakvih prava, a da u situaciji velike nezaposlenosti i nesigurnosti, oni koji kroje sudbinu građana na krilima njihovog straha prekrajaju zakone”, kaže Milić.
On ukazuje na to da bi ukidanjem troškova za prevoz i topli obrok, uz primanja zaposlenih u Srbiji, u kojoj je zagarantovana zarada oko 21.000 dinara, bilo gotovo nemoguće da radnik uopšte dolazi na posao. Poređenje s evropskim zakonodavstvom, gde te dve stavke ne postoje, ističe Milić, nisu na dobrim osnovama jer su u Evropi i primanja i sigurnost radnika daleko veći.
“Tačno je da u Evropi troškove prevoza i ručka ne idu na teret poslodavca, ali je reč o uređenim ekonomijama, gde zaposleni bez ikakvih problema od svoje zarade mogu da plate ove troškove i da ih, praktično, ne osete, što u Srbiji, ukoliko se situacija posmatra realno, nije moguće”, ističe Milić.
On naglašava da su primanja radnika u razvijenim zemljama Evrope daleko veća, ali ne samo u iznosu, već i kada se izračuna koliko određenih proizvoda za prosečnu platu može kupiti prosečan radnik u Evropi i Srbiji, bez obzira na to da li je reč o benzinu, mesu, mleku... On kaže da je i ideja da se iz radnog zakonodavstva izbaci zapošljavanje na neodređeno vreme, s obrazloženjem da je takav način gotovo nepoznat u razvijenim zemljama Evrope.
Izvor:Dnevnik

   

Obaveštenje o jubilarnim nagradama i minulom radu

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 08.04.2015.

Poštovani,
obaveštavamo vas da će do 21.04.2015. godine, svima koji, do tog datuma, navršavaju jubilarnu godinu rada, u skladu sa odredbama PKU za državne organe, ista biti isplaćena od strane Poreske uprave.
Zaposleni koji to pravo stiču nakon pomenutog roka (21.04.2015.godine), jubilarna nagrada će biti isplaćivana sukcesivno, u mesecu u kome se navršava jubilarna godina rada zaposlenog.
Takođe vas obaveštavamo da će biti doneta nova rešenja o priznavanju minulog rada svim zaposlenima koji su radili u državnim organima (lokalna, pokrajinska i državna tela i organi) pre zasnivanja radnog odnosa u Poreskoj upravi, čime će biti poništena prethodno doneta od stane Poreske uprave.

 

   

Ponovljeni zahtev za isplatu jubilarne nagrade zaposlenima u PU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 02.04.2015.

 

Poštovane kolege,
obaveštavamo sve vas koji ste u protekle 3 godine podnosili zahteve za isplatu jubilarne nagrade (rok u kome ne zastareva pravo na isplatu iste), nakon čega nije doneto rešenje od strane Poreske uprave i samim tim vam nije priznato pravo na jubilarnu nagradu, da se ličnim zahtevom, ponovo, obratite Poreskoj upravi i tražite isplatu iste.
Na taj način, ukoliko odgovor na vaš zahtev za isplatu jubilarne nagrade Poreskoj upravi bude negativan, i pored, u medjuvremenu, donetog i dostavljenog mišljenja upravnog suda (kojim se priznaje ostvareni staž u lokalnim, pokrajinskim i dr.državnim organima), imate pravo u daljem postupku tražiti zaštitu pred nadležnim sudom.

Prilog ZAHTEV za isplatu JUBILARNE NAGRADE

   

PKU za državne organe objavljen je u Službenom glasniku RS

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Beograd, 19.03.2015.

 

Poseban kolektivni ugovor za državne organe objavljen je u "Službenom glasniku" br. 25 od 13. marta 2015. godine.

PKU za državne organe - preuzmi

   

ZAHTEV radi isplate minulog rada

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

12.03.2015.

Poštovani,
svi vi koji ste se žalili, u zakonskom roku, na nezakonito doneta rešenja Poreske uprave a u vezi nepriznavanja minulog rada, možete podneti ZAHTEV radi isplate dela zarade na osnovu vremena provedenog na radu.

Preuzmi ZAHTEV

   

Dopis Sindikata predsedniku Vlade Srbije

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Broj: službeno
Datum: 09.03.2015
Beograd

 

Poštovani gospodine Vučiću,
Želim da Vas kao Predsednika Vlade, čoveka od struke, znanja i ugleda , upoznam sa stavom članstva našeg sindikata.
Maksimalno sprovo
đenje poreske politike, prava borba sa sivom ekonomijom i i punjenje budžeta Republike Srbije (od koga svi očekuju), upravo su ideje koje ste Vi izneli u svom ekspozeu prilikom formiranja vlade RS, koju mi kao preznici podržavamo.
Članstvo na
šeg Sindikata u potpunosti shvata svu ozbiljnost i težinu vremena u kome se naše društvo i svi mi nalazimo kao i radne zadatke koje Poresku upravu očekuju.
Poreska Uprava, kao što znate, se bavi specifičnom vrstom posla i ima posebnu organizaciju u odnosu na sve druge državne organe. Jedina se bavi utvr
đivanjem, kontrolom i, što je posebno važno, naplatom (redovnom i prinudnom) javnih prihoda, čime se omogućava redovan priliv prihoda tj. popuna republičkog budžeta, tako da Poreska Uprava nije kao ostali organi, tj. samo korisnik budžetskih sredstava, već organ koji “puni” budžet. Posao koji se obavlja u Poreskoj Upravi je vrlo složen, zahteva mnogo odgovorniji i teži rad nego rad u drugim državnim organima.
JOS PU je siguran da bi službenici PU rado naplatili porez od onih koji njima i većini građana Srbije vređaju inteligenciju, živeći u luksuzu koji se, preko noći, ne može steći poštenim radom, a prijavljujući prihod manji od građana koji žive od socijalne pomoći. Zaboravlja se da je u Poreskoj upravi nekad veoma rizično raditi svoj posao, jer uvek postoji mogućnost da se rešenje izda “pogrešnoj” stranki, uhvati pogrešan kriminalac ili oporezuje bogataš i politički donator. Za to vreme državni aparat trenira stogoću na malim ljudima, koji su nabolji i najdisciplinovaniji poreski obveznici. Zato im treba zeleno svetlo političkog dela izvršne vlasti ali i njegova zaštita od progona, jer su preozbiljno shvatili svoj posao.

Smatramo da ste čovek koji će svojim autoritetom naći adekvatna kadrovska rešenja da PU podigne na nivo koji zaslužuje i da bude udarna pesnica savremene države u kojoj tajkuni
i kriminalci neće biti jači od države tj,drževe koju Vi kao predsednik vlade i mi kao poreznici želimo da imamo.
Srbija je, posle godina nediscipline i neuspeha, na početku pregovora o članstvu u EU,
uz želju da odmah na početku procesa pridruživanja otvori najteža poglavlja. Srbija želi da bude ekonomski konkurentna zemlja, a ne neko ko će tražiti da dostigne zemlje EU, već zemlja koja će da zarađuje i obezbeđuje dobar život svojim građanima.
Naravno, z
a postizanje tog cilja biće potrebno neko vreme. Pri tome, važno je pokazati da želimo da napredujemo, da smo ponosna članica, koja želi da doprinosi EU, a ne samo da uzima od EU. Srbija je na evropskom putu, to je njen strateški cilj, da bude demokratska i uređena zemlja.
Akcize i PDV naplaćuju se više nego ikad, najviše do sad naplaćuje se porez od tajkuna, ubrzano se radi na restrukturiranju velikih gubitaških preduzeća, vodi
se ozbiljna spoljna politika, i svakoga dana unapređuju se uslovi poslovanja u Srbiji kako bi se privukli investitori i otvorila nova radna mesta.
Pored mera koje su preduzete , ostvarene su brojne uštede u
budžetu i bolji priliv sredstava. Naplata akciza ide bolje nego ikada, a uvećana je i akciza na naftu, borba protiv šverca cigareta i duvana daje odlične rezultate...
Inače,
u Poreskoj upravi Srbije se, s dolaskom novog menadžmenta, dosta toga promenilo, naravno na bolje, kada su u pitanju metodi rada u kontrolama koje sprovodi ovaj državni organ. Kontrola Poreske uprave, pored bogataša i preduzeća koji ne plaćaju porez i doprinose, sada se odnosi i na estradu, a kontrola obuhvata sve veće estradne umetnike, odnosno njihove aktivnosti od 2011. do 2014. godine. Takođe, sadašnjeg zamenika direktora PU bije reputacija da je direktor koji lično sprovodi kontrole na terenu i zatvara objekte koji nelegalno posluju i time vrše utaju poreza. i da reforma u Poreskoj upravi i primena novih principa rada, bi trebalo da popune budžet, što je konkretan doprinos Poreske uprave Vladi i premijeru, u cilju suzbijanja sive ekonomije i efikasnijem popunjavanju državne kase.
Takođe se nadamo da će postavljanjem novog v.d direktora PU izvršiti i sveobuhvatna reforma ove institucije po svetskim standardima gde neće više partijska pripadnost biti uslov za dovođenje novih kadrova već stručnost,be
skompromisnost sa onima koji pokušavaju da od države uzmu sve a, da toj istoj državi ništa ne daju..
Svesni svega onoga što se mora uraditi na putu ozdravljenja ekonomije naše države, uz Vaše poštovanje i uvažavanje specifičnosti poslova kojima se bave poreznici Srbije, nesumnjivo ćemo biti podrška Vladi i premijeru, i učiniti dodatni napor kako bi realizacija svih poreskih oblika u potpunosti odgovarala zacrtanom naplatnom zadatku.

 

   

Potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u državnim organima

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

S.U.S. | 09.03.2015. | 10:00

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički potpisala je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima u ponedeljak, 9. marta, u 10 časova, u Pres sali Vlade Srbije, Nemanjina 11.
Ugovor je potpisan sa predsednikom Sindikata uprave Srbije Njegošom Potežicom, predsednikom Sindikata pravosuđa Srbije Slađankom Milošević i predsednikom Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije Slavoljubom Todorovićem.
Nakon potpisivanja pomenutog dokumenta, date su izjave za novinare.
Na konferenciji za štampu novinarima se obratila potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički kao i predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica koji je u obraćanju istakao da su pregovori trajali nekoliko meseci, da je proces usaglašavanja bio težak usled ograničenja određenih sistemskih zakona i Mera Vlade Republike Srbije za 2015. godinu, da je sačuvan status kolektivnih ugovora i da su uspostavljeni dobri socijalni odnosi, koji su potpisivanjem ugovora dograđeni.
Može se konstatovati da je u određenoj meri postignuta socijalna pravda između korisnika Budžeta Republike Srbije.

* * *

Značajne novine materijalnih davanja i radno pravne zaštite zaposlenih se posebno odnose na članove:
- čl.4.st.2. zaposleni na određeno vreme ima pravo prečeg prijema u radni odnos
- čl.6.st.2 u slučaju promene sistematizacije poslodavac može da obezbedi dodatno obrazovanje da bi zaposleni zadržao radno mesto
- čl.7.-10. posebno poglavlje o radnom vremenu, detaljno precizirano
- čl.12 dani godišnjeg odmora usklađeni su sa zakonima i data je mogućnost većeg broja dana
- čl.14 proširene mogućnosti plaćenog odsustva
- čl.15 znatno proširena prava za neplaćeno odsustvo
- čl. 16 - 24 bezbednost i zdravlje na radu isto kao u prethodnom
- zadržan čl.21 sredstva za prevenciju i rekreaciju
- čl.28 obavezuje poslodavca na konsultovanje sindikata za izmene Zakona koji se tiču prava zaposlenih i zarada
- čl.32 prošireno pravo minulog rada, za vreme rada kod drugih poslodavaca korisnika budžeta (Republike Srbije i lokalnih samouprava)
-čl.39 utvrđeno pravo isplate terenskog dodatka
- čl.40 i 43. predviđeni su i utvrđeni pogrebni troškovi
- čl. 41 - 42. ostala mogućnost isplate nagrade iz sopstvenih prihoda
- čl. 43 proširena prava solidarne pomoći kod rođenja deteta i pomoć porodici za slučaj smrti, pored troškova predviđenih u članu 40.
- čl. 44 jubilarna nagrada uvećana po osnovu veće neto zarade u Republici Srbiji i procenat na već ranije isplaćeno se uvećava za 25%.
- čl. 45 poboljšano je pravo isplate troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla
- čl. 49 - 53. utvrđeni su dodatni parametri kod utvrđivanju viška zaposlenih koji su ocenjeni istom ocenom
- čl. 61-70 poboljšani su uslovi za rad sindikata

U narednom periodu treba bolje difinisati sledeća pitanja
- čl. 8 predviđen je smenski rad
- čl.29 st. 2 - topli obrok i regres je ugrađen u koeficijent
- čl. 13 godišnji odmor ako se ne iskoristi godišnji odmor a zaposlenom prestaje radni odnos, može se izvršiti isplata samo u tim slučajevima
- čl.33 nameteštenička nagrada je predviđena ali ne obavezuje poslodavca jer je zakonom za ovu godinu stavljena van snage.
- Kod dodataka za praznik, dodatnog opterećenja, prekovremenog rada, pripravnosti nema sabiranja već se isplata vrši samo po jednom osnovu.
- čl.49. i 50. kod viška zaposlenih parametar je ocena, pa se sumnja u subjektivnost
- čl. 71. odbor za praćenje primene kolektivnog ugovora mora biti aktivan po svim pitanjima i nadležnostima.

Predsednik sindikata se zahvalio timu za pregovore, posebno predstavnicima sindikata koji su pregovarali sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pravde, rada, finansija kao i odborima za zakonodavstvo i bezbednost na radu.
Posebnim kolektivnim ugovorom su stvoreni uslovi za potpisivanje pojedinačnih kolektivnih ugovora u organima i organizacijama, a izbegnuta je mogućnost donošenja Pravilnika, što bi umanjilo neka od definisanih prava i naknada.

* * *

Za nekoliko dana biće potpisan Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i organima jedinice lokalne samouprave.

   

Sindikati potpisali ugovor za zaposlene u državnoj upravi

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

RTS | ponedeljak, 09. mar 2015.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je da potpisivanje kolektivnog ugovora za zaposlene u državnim organima predstavlja važan proces koji za cilj ima stvaranje uslova za zapošljavjanje ljudi u Srbiji. Predstavnici sindikata istakli su da je većina njihovih zahteva ispunjena.

Udovički je izjavila u Vladi Srbije da je jako važan proces u današnje vreme kada svi znamo da moramo da radimo na tome da unapredimo rad države, da uradimo više sa manje kako bismo obnovili privredu Srbije i stvorili uslove za više zapošljavanja svih u zemlji, prenosi Beta.
Udovički je nakon potpisivanja ugovora s presednicima Sindikata uprave Srbije, Sindikata pravosuđa Srbije i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije istakla da je posebna pažnja posvećena zaštiti prava zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu.
"U ovim kolektivnim ugovorima, posebna pažnja je posvećena tome da svaki zaposleni u državnoj upravi i pravosuđu mogu da znaju da će u procesima reorganizacije, unapređenja rada i racionalizacije kriterijumi biti jasno određeni i zaštiti socijalne uslove i prava zaposlenih", rekla je Udovički novinarima u Vladi Srbije.
Ministarka je najavila i potpisivanje ugovora sa sindikatima u lokalnim samoupravama.
Predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević istakla je da je mana potpisanog ugovora što se odnosi samo na zaposlene i izrazila nadu da će se u budućnosti i na ljude van radnog odnosa, poput "volontera i ljudi sa ugovorom, a kojih u pravosuđu ima mnogo".
Predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica rekao je da će zaposleni sada imati pravni osnov za definisanje materijalnih davanja i ostvarivanje radnih prava.
"Ne možemo reći da smo ostvarili sve ciljeve", rekao je Potežica i izrazio nadu se u budućnosti definisati pitanja koja sada nisu rešena.
Kako je rekao predsednik Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije Slavoljub Todorović, ugovor je korak u pravom smeru, ali da ostaje "dosta posla u pravosuđu".

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Vrh

Press(ovanje)

Galerija

Univerzitet "Megatrend"

Baner

Građanski nadzor javnih finansija

Baner
Vrh

Ko je on-line

Imamo 2 gostiju na mreži

Izbori u Sindikatu

UNIQA osiguranje

Baner

Knez Petrol

Baner

Jungman travel

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,004 sec.