Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo
Sindikat Poreske uprave Srbije - JOS

Pathway

U SEPTEMBRU NASTAVAK BORBE PROTIV TZV.REFORMSKIH ZAKONA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 18. avgust 2014.

Kolegijum Saveza samostalnih sindikata Srbije i Izvršni odbor UGS Nezavisnost održali su danas sastanak na kojem je analizirana trenutna privredna i politička situacija u zemlji, posebno sa aspekta posledica primene u praksi tzv ’’reformskih zakona’’ i ostalih ’’antikriznih’’ mera Vlade Srbije.
Na sastanku su dogovorene zajedničke aktivnosti dve sindikalne centrale na saniranju tih posledica i na pokušaju da se, kroz zakonske metode i načine delovanja sindikata, ospore i stave van pravne snage doneti zakoni i druge mere ekonomske i socijalne politike koje sav teret krize i ’’reformi’’ svaljuju na leđa zaposlenih.
Planirane aktivnosti počeće početkom septembra, i trajaće sve dok se ne postignu željeni efekti.
Članovi oba reprezentativna sindikata, kao i šira javnost, biće na vreme obavešteni koje će konkretne aktivnosti i mere biti preduzete.

 

Šta donose izmene Zakona o radu i Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

V.Novosti | Specijalni dodatak

 

Posle višemesečnih sporenja i usaglašavanja izmene i dopune Zakona o radu poslanici srpskog parlamenta usvojili su 18. jula. Za tri dana novi propisi su već objavljeni u “Službenom glasniku”, što znači da osmog dana od objavljivanja, stupaju na snagu. Svi poslodavci u Srbiji, već od 29.jula moraju se pridržavati najnovijih uputstava, a radnici će prve efekte ovog dokumenta osetiti za nekoliko meseci.
preuzmite PDF dokument

Izmene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju uvode odredbu “prevremene starosne penzije”.
preuzmite PDF dokument

 

   

PREGLED IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 7. avgust 2014.


 

Savez samostalnih sindikata Srbije svojim članovima daje na uvid Pregled izmena i dopuna novog Zakona o radu, sa komentarima i pojašnjenjima naših stručnih službi.
U Pregledu su boldiranim slovima naglašeni delovi Zakona koji su izmenjeni, kao i pravna tumačenja naših pravnika.
PREGLED IZMENA I DOPUNA (.pdf)

   

Ugovor Sindikata i Vojvodjanske banke

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

Drage naše kolege,
zadovoljstvo nam je
da Vas obradujemo još jednom izuzetnom saradnjom Sindikata, ovog puta i sa Vojvodjanskom bankom.
U prilici smo da vam obezbedimo specijalnu ponudu za sve zaposlene - članove sindikata, u vidu adekvatne zamene za pozajmice koje daje Va institucija. U prilogu možete videti reprezentativan primer gde na pozajmicu od 100 000 rsd nakon godinu dana vraćate 107 660 rsd *sa svim uključenim troškovima. Prednost same pozajmice kod Vojvodjanske banke je sto zaposleni nisu ograničeni zaradom na male iznose pozajmica, već se pozajmice kreću u iznosu od  50 000 rsd do 1 150 000 rsd u zavisnosti od plate. Primer *zaposleni sa zaradom od 25 000 rsd moze uzeti cak do 500 000 rsd ukoliko mu kreditna ograničenja dozvoljavaju.
Proces apliciranja, kao i odobravanja se vrši izuzetno brzo (u slučaju komletirane dokumentacije) u bilo kojoj od 109  filijala Vojvodjanske banke širom Srbije.
Za apliciranje je potrebna samo administrativna zabrana popunjena od strane poslodavca i popunjen zahtev koji se potpisuje na licu mesta.
Ukoliko niste u mogucnosti da svratite do poslovnice, sve potrebne informacije kao i potrebne kalkulacije mozete dobiti putem telefona gde sa zaposlenima iz najbliže poslovnice Vojvodjanske banke mozete dogovoriti preuzimanje dokumentacije radi apliciranja.
U prilogu mozete preuzeti specijalnu ponudu, administrativne zabrane kao i spisak poslovnica kako biste  pronasli onu koja je Vama najbliža.
Nadamo se lepoj i uspesnoj saradnji!

 

Reprezentativan primer

 

Vojvođanska Banka

Iznos kredita

Period

Iznos mesečne rate u prvih 6 meseci

Iznos mesečne rate nakon 6 meseci

Ukupan iznos glavnice i kamate

50.000 din

12 meseci

4.393,47 din

4.507,76 din

53.407,37 din

100.000 din

12 meseci

8.786,94 din

9.015,52 din

106.814,76 din

100.000 din

24 meseca

4.609,88 din

4.934,40 din

116.478,44 din

100.000 din

36 meseci

3.222,03 din

3.590,46 din

127.045,72 din

200.000 din

12 meseci

17.573,88 din

18.031,41 din

213.629,50 din

200.000 din

24 meseca

9.219,76 din

9.868,80 din

232.956,88 din

200.000 din

36 meseci

6.444,06 din

7.180,91 din

254.091,51 din

 

PRILOG:

1. Specijalna ponuda Vojvođanske banke Poreskoj upravi Srbije

2. ADMINISTRATIVNA ZABRANA

3. Spisak filijale Vojvođanske banke u Srbiji

 

   

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

UPUĆENA INICIJATIVA USTAVNOM SUDU ZA OCENU USTAVNOSTI ZOR

5. avgust 2014.

Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost uputili su danas Ustavnom sudu Republike Srbije Inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu
U Inicijativi se navodi da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu nije u skladu sa odredbama Ustava Srbije, Evropske socijalne povelјe i konvencija Međunarodne organizacije rada, zbog čega se traži mišlјenje Ustavnog suda.
(u prilogu Inicijativa)

VELIKA GRUPA POVLAŠĆENIH NEĆE OSETITI IZMENE ZOR

4. avgust 2014.

Jedna od negativnih posledica primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koja će doprineti dodatnom osiromašenju srpskog radnika, jeste smanjenje zarade po osnovu minulog rada. 
Međutim, i ovo kao i mnoga druga predložena rešenja aktuelne vlasti, medijski najavlјivana kao pravedna i koja će dovesti do velikih ušteda, biće selektivna i pogodiće, po običaju, najviše građane sa nižim primanjima i to, uglavnom, one koji su zaposleni u realnom i privatnom sektoru. 
Ionako niska cena radne snage postaće još niža, što će neminovno dovesti do toga da životni standard najširih slojeva stanovništva dalјe opada. 
Istovremeno, velika grupa povlašćenih neće osetiti „reformu“ radnog zakonodavstva. 
Naime, od smanjenja zarade po osnovu načina obračuna minulog rada, u prvom redu biće izuzeti oni koji su Zakon predložili (ministar i zaposleni u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja), oni koji su ga izglasali (poslanici Narodne skupštine) i onaj koji je taj zakon potpisao (predsednik Republike).

Od smanjenja zarade po osnovu izmene načina obračuna minulog rada biće pošteđeni i:

1. predsednik i potpredsednici Narodne skupštine, predsednici i zamenici predsednika poslaničkih grupa, predsednici i zamenici predsednika stalnih radnih tela Narodne skupštine, narodni poslanici na stalnom radu u Narodnoj skupštini, članovi Vlade Republike Srbije, sudije Ustavnog suda, druga izabrana lica i imenovana, postavlјena i zaposlena lica u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, vlade i Ustavnog suda;

2. izabrana, postavlјena i zaposlena lica u organima i organizacijama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

3. zaposleni u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;

4. zaposleni u javnim službama koje se finansiraju iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

5. zaposleni u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, izuzev zaposlenih u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, za koje će se primenjivati propisi kojima se uređuje utvrđivanje plata, dodataka, naknada i ostalih primanja pripadnika Vojske Srbije;

6. lica obuhvećena drugim zakonima

Reforma ili još jedna prevara?

NESPROVODLJIVE ODREDBE VULINOVOG ZAKONA

1. avgust 2014.

 

Reprezentаtivni sindikаti - Sаvez sаmostаlnih sindikаtа Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost su blаgovremeno ukаzivаli dа obezbeđivаnje nаčinа isplаte zаrаdа, kаko je to zаmislio ministаr za rad Aleksandar Vulin, nije sprovodljiv u prаksi i nа vreme mu dobronаmerno ukаzivаli nа mogućа rešenjа ovog problemа.
Dаkle, idejа koju je ministаr imаo u vidu jeste dа obrаčunskа listа zаrаdа predstаvljа izvršnu isprаvu i dа zаposleni, kаko kаže Vulin, imа „menicu“ koju može nаplаtiti nа sudu. 
Međutim, Zаkon propisuje dа „sаdržаj obrаčunа propisuje ministаr“, što znаči dа dok on ne propiše sаdržаj obrаčunа ovа odredbа ne može biti propisаnа. To znаči dа zаposleni kojimа je ovo „obećаo“ morаju dа čekаju još 30 dаnа. Mogаo je minister dа ispuni svoje obećаnje dа se setio dobre zаkonodаvne prаkse nekаdаšnje SFRJ, dа se uporedo sа donošenjem zаkonа spremаju i podzаkonski аkti kаko bi zаkon mogаo odmаh da bude primenjen. 
Iako je poslodаvcimа obećao da će im olakšati poslovаnje, minister im nаmeće svoj obrаčun liste zаrаde, što znаči dа će svi poslodаvci morаti da menjаju svoje obrаčunske liste, zа štа nemа potrebe, jer Zаkon o izvršenju i obezbeđenju, u člаnu 17. propisuje štа sаdrži izvršnа isprаvа, а to sаdrži svаki sаdаšnji obrаčunski listić. 
Zatim, premа Zаkonu o izvršenju i obezbeđenju, člаn 35. stаv 4, izvršnа isprаvа morа biti snаbdevenа klаuzulom prаvnosnаžnosti, izuzev kаdа je zаkonom dozvoljeno izvršenje neprаvnosnаžnih odlukа. To, prаktično, znаči dа je u novom Zаkonu o rаdu morаla da bude odredba dа se izvršenje nа osnovu obrаčunske isprаve može vršiti i bez klаuzule prаvnosnаžnosti. Ovаko će sud, prаvno gledаno, odbаciti predlog zа izvršenje, jer nemа ove klаuzule, а Zаkonom o rаdu, dаkle, nije definisаno dа se izvršnа isprаvа (obrаčun zаrаdа) može prinudno izvršаvаti i bez ove klаuzule. 
Isto tаko, ko gаrаntuje dа će poslodаvаc tаčno obrаčunаti iznos zаrаde, а nemа odgovornosti zа poslodаvcа аko netаčno obrаčunа zаrаdu, jer prekršаj postoji sаmo zа nedostаvljаnje obrаčunа, аli ne i zа tаčаn obrаčun, što, opet, znаči dа zаposleni morа dа vodi sudski spor, аngаžuje i plаti veštаkа, dа bi se utvrdio tаčаn iznos zаrаde, pošto, po prаvilu, u izvršnom postupku nemа veštаčenjа. 
Reprezentаtivni sindikаti su, u postupku pregovorа, predlаgаli dа se poslodavac krivično goni ukoliko ne isplаćuje zаrаde, što je prаvno-tehnički moglo biti utvrđeno u Zаkonu o rаdu, kаo tаkozvаno posebno krivično zаkonodаvstvo. 
Tаj predlog, kаo ni mnogi drugi, nije prihvаćen, dok se o pomenutoj ''genijаlnoj'' ideji ministrа Vulinа, pišu i govore hvаlospevi, bez ikаkvog osnovа.

   

DA LI HITNOST U DONOŠENJU ZAKONA SVEDOČI O VANREDNOM STANJU U ZEMLЈI?

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 29. jul 2014.

 

Skupštini Srbije je danas, po hitnom postupku, upućeno pet novih zakona, među kojima su i zakoni o stečaju i privatizaciji, od kojih zavisi sudbina radništva Srbije. 
Oni prethodno, i skoro po pravilu u poslednje vreme, nisu prošli ozbilјnu javnu raspravu, niti su u njihovom donošenju učestvovali socijalni partneri. 
Poslati su vladajućoj većini u parlamentu da ih usvoji, automatskim dizanjem ruku i bez sagledavanje njihove suštine i posledica, kao što su to činili i sa prethodnim zakonima o radu i PIO. 
Naravno, i opet po pravilu - po hitnom postupku. 
Da li se to Srbija nalazi u vanrednom stanju, a da mi građani Srbije o tome ne znamo ništa ili se nekom strašno žuri da ispuni data obećanja. 
Donošenje zakona koja se tiču budućnosti ove zemlјe, bez poštovanja zakonskih procedura i isklјučivanja stručne javnosti iz svih procesa – sigurno ne donosi kvalitet i izaziva strah među građanima. 
Novi zakon o privatizaciji na jasan i transparentan način omogućuje rasprodaju svega, pa i prirodnih bogatstava Srbije. 
Neka naredna vlada će sigurno kritikovati ovakve poteze aktuelne vlasti, ali građani neće imati satisfakciju zbog toga, već će decenijama plaćati cenu tih grešaka. 
Bez strategije izlaska zemlјe iz krize, bez ulaganja u nove fabrike i podsticanje domaćih proizvođača i preduzetnika, kao i selјaka – nema budućnosti za Srbiju. 
Umesto toga, vlast nudi samo stezanje kaiša i restriktivne mere, kao i robovlasnički položaj radnika. 
To je samo još jedan korak kako bi se omogućilo tajknuima za još malo profita. 
Hoće li nam to doneti izlazak iz krize i bolјi život naše dece? 
Informativna služba SSSS

   

MINIMALNA ZARADA NA USTAVNOM SUDU

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 25. jul 2014.

 

Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je Ustavnom sudu inicijativu za utvrđivanje zakonitosti odluke o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godine.
Odluka o visini minimalne zarade, koju je utvrdila Vlada Srbije, u visini od 115 dinara po satu, nije u saglasnosti sa Zakonom o radu i Ustavom Republike Srbije. 
PREUZMI INICIJATIVU

 

   

PODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VULINA

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

SSSS | 23. jul 2014.

Dva reprezentativna sindikata – Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost podneli su Tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ministra za rad Aleksandra Vulina.
(u prilogu pismo u celini)
REPUBLIKA SRBIJA
PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

Na osnovu čl. 280 Zakonika o krivičnom postupku podnosimo
KRIVIČNU PRIJAVU
Protiv Aleksandra Vulina, državlјanina Republike Srbije, po zanimanju diplomirani pravnik, Ministra Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja (ostale lične podatke pribaviti u Minstarstvu),
zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo u sticaju: zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234 KZRS i nesavestan rad u službi iz čl. 361 KZRS (''Sl.glasnik RS'' 82/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012).
Osumnjičeni, Aleksandar Vulin, u svojstvu predsednika Radne grupe za pripremu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koju su činili predstavnici socijalnih partnera (sindikati, poslodavci, Vlada-resorna ministarstva, Privredna komora), nije omogućio Radnoj grupi da utvrdi Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, prekoračio granice svog ovlašćenja, nevršenjem svoje dužnosti, da omogući Radnoj grupi da utvrdi konačan tekst Nacrta koji bi bio upućen SES-u na davanje mišlјenja i Vladi RS na utvrđivanje konačnog predloga, radi usvajanja, već je sam utvrdio konačan Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.
Ovim radnjama, osumnjičeni Aleksandar Vulin je doveo u zabludu javnost o stavovima Sindikata na tekst Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, odnosno onemogućio sindikate da upoznaju javnost sa lošim rešenjima, koji će imati za posledicu, smanjivanje stečenih prava zaposlenih .
Naime, osumnjičeni Aleksandar Vulin je ostvario biće krivičnih dela u sticaju na sledeći način: 

  • Onemogućio Radnoj grupi, da postupi po Rešenju o obrazovanju Radne grupe za pripremu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu br. 110-00-3/2014-02 od 08. maja 2014.god., koje je sam potpisao, da uradi Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, onemogućio da tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu sa alternativama Radne grupe, uputi SES-u na razmatranje, a takođe zvaničan i uobličen tekst Nacrta Zakona uputi SES-u na mišlјenje, shodno čl. 10 Zakona o Socijalno ekonomskom savetu.
    U radnjama krivičnog dela u sticaju, osumnjičeni, je pre dostavlјanja predloga Vladi, pored toga što je sam utvrdio Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i sam vršio izmenu i dopunu članova tada važećeg Zakona o radu, koji nisu bili tema rasprave Radne grupe.
  • Onemogućio je javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Nacrtu Zakona o izmenamai dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, shodno čl. 41 stav 1, čl. 41 stav 2 tačke 3 Poslovnika o radu Vlade RS (''Sl. glasnik RS'' 61 od 18. jula 2006.god.- prečišćen tekst 69 od 18. jula 2008, 88 od 28.10.2009, 33 od 18.maja 2010, 69 od 24.09.2010.god, 20 od 25.03.2011, 37 od 31. maja 2011, i 30 od 02.04.2013.god.), a što je bio dužan, kao resorni Ministar Vlade RS da omogući javnu raspravu, jer se radilo o izmenama i dopunama Zakona kojima se bitno menjaju rešenja iz postojećih zakona
  • Zaštitnik građana, Saša Janković, takođe je iskazao zabrinutost zbog manjkavosti stručne, javne i institucionalne rasprave i transparentnosti tokom donošenja navedenih zakona, što je iskazano u sredstvima javnog informisanja, List B92, Vesti-''Loša praksa brzog donošenja Zakona'',
  • Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, za List Danas, takođe je navela, da su javne rasprave, mehanizam obezbeđivanja učešća zainteresovane javnosti u procesu donošenja Zakona, jedan od najznačajnijih načina borbe protiv korupcije i izgradnja poverenja građana u Vladi, što je iskazano u sredstvima javnog informisanja List B92, Vesti- ''Neizvesna javna rasprava o zakonima''
  • Osumnjičeni Aleksandar Vulin, izvršio je krivična dela u sticaju: zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234 KZRS i nesavestan rad u službi iz čl. 361 KZRS, jer i prilikom dostavlјanja Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Vladi RS, nije formirao radnu grupu, nije omogućio socijalnim partnerima davanje mišlјenja, predloga, primedbi i sugestija, nije omogućio javnu raspravu, nije konačan tekst Nacrta ovog Zakona, uputio na mišlјenje SES-u, već ga je direktno dao u proceduru na usvajanje.

Postoje osnovi sumnje da je Aleksandar Vulin, uprkos činjenici, da je bio svestan svih napred navedenih dužnosti, a iste je prekršio sa umišlјajem, dao je Nacrte Zakona ispred Ministarstva rada, zapošlјavanja, boračka i socijalna pitanja, na dalјu proceduru usvajanja, učinio krivična dela u sticaju: zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234 KZRS i nesavestan rad u službi iz čl. 361 KZRS, zbog čega predlažemo da javni tužilac pokrene krivični postupak, izrekne mu odmerenu kaznu, shodno Krivičnom zakoniku RS.

 

Podnosioci prijave

UGS NEZAVISNOST                                       Savez samostalnih sindikata Srbije 
Branislav Čanak, predsednik                                    Ljubisav Orbović, predsednik

 

   

Završen radnički protest, zatražena ostavka Vulina

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

Autor: mondo.rs

Završen protest oko 4.200 radnika u Beogradu. Ispred Skupštine sindikalisti tražili smenu ministra Vulina.

 

sindikati

Zahtevom dva reprezentativna sindikata poslanicima u srpskom parlamentu da vrate vladine predloge izmena zakona o radu i PIO iz skupštinske procedure, završen je jednoiposatni protest predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost i nekih manjih resornih sindikata
Lideri dva glavna sindikata Ljubisav Orbović i Branislav Čanak najavili su nove vidove sindikalne borbe za neusvajanje ova dva prva reformska zakona u Srbiji, a novi protesti su najavljeni za ponedeljak, 21. jula.
Protest sindikalista počeo je okupljanjem na Trgu Nikole Pašića, odakle su se oni uputili do Predsedništva Srbije. Tu su predali zahtev Tomislavu Nikoliću da ne potpisuje izmene zakona o radu i PIO, kada mu budu dostavljeni po usvajanju u Skupštini Srbije.
Sindikalci su pozvali predsednika da "bude čovek" i ne potpiše "antinarodne i antiradničke zakone".
Sindikalisti su protest završili ispred zgrade Skupštine Srbije u kojoj su poslanici rasprevljali o spornim zakonima. Oni su zatražili od poslanika da ne usvoje izmene zakona o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju i da resorni ministar Aleksandar Vulin podnese ostavku.Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović rekao je ispred zgrade parlamenta da će sindikati nastaviti da se bore protiv zakona i u narednim danima jer oni od "radnika stvaraju robove".
Orbović je kazao da Vulin nije ni pregovarao o zakonu koji je u skupštini, jer nije znao šta želi, već je slušao poslodavce, Američku privrednu komoru, strane investitore.

sindikati oružari protest

"Vulin je izdao Komunističku partiju, Slobodana Miloševića, Miru Markovića, svoju idelogiju. A Vučiću izdaće i tebe", poručio je Orbović premijeru Srbije Aleksandru Vučiću.Orbović je kazao da su ovo mirni protesti i da su lagali oni koji su tvrdili da sindikalci dolaze u Beograd da ruše grad i zapale Skupštinu."Kažu da smo neradnici, da smo protiv reformi. To nije istina. Mi smo za reforme ali ne svaki put preko leđa radnika", rekao je Orbović.Podsetivši da su pre 10 godina u privatizaciji prodate sve fabike, Orbović je kazao da sada kada nema fabrika žele da Srbija ima najjeftiniju radnu snagu - robove.Orobivć je istako i da nije problem samo zakon o radu, već i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju po kojem će i žene raditi do 65 godine."Ovi koji sede u Skupštini mogu da rade i do 100 godina, ali radnici za mašinom, u rudniku i zdravstvu znaju šta znači izdražati rad do 65 godine", rekao je Orbović i pozvao poslanike da ne usvoje izmene zakona.
On je rekao da su sindikati ujedinjeni u borbi protiv loših zakona i da su zajedno na protestu.
Predsednik samostalnog sindikata građevinarstva Duško Vuković rekao je da odbijaju primedbe kako sindikati hoće da ruše državu, jer su, istakao je, sindikati i radnici godinama gradili državu.
Prema njegovim rečima, društvo i država su već dovoljno urušeni, a na protestu su se okupili kako bi iskazali nezadovoljstvo činjenicom da drugi žele "da odlučuju o nama bez nas".Vuković je rekao da se izmenama ova dva zakona "radnicima ispostavlja faktura za sve političke promašaje".Sekretar SSSS Zoran Mihajlović pozvao je radnike da državi poruče da im je svega preko glave i da hoće da rade i žive od svog rada, ali da ne nailaze na poštovanje."Nećemo odustati od protesta sve dok ne donesu zakone po meri radnika", poručio je Mihajlović. Aleksandar Titović iz sindikata Nezavisnost rekao je da je novi Zakon o radu "antinarodni zakon".Tokom radničke šetnje na početku kolone radnici su nosili kovčeg koji simbolizuje smrt socijalnog dijaloga u Srbiji.Demonstranti su nosili sindikalne zastave i transparente, na kojima su ispisane parole: "Vređate nam inteligenciju", "Ništa o nama bez nas", "Da li imate obraz", "Za dostojanstveni život građevinskih radnika"...
Sindikati su najavili i da će biti organizovan generalni štrajk zaposlenih u Srbiji.
Odluku o organizovanja generalnog štrajka zaposlenih sindikati su dostavili Skupštini Srbije.
U protestima ne učestvuje Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS).
Iz ovog udruženja sindikata juče su saopštili da su SSSS i Nezavisnost " više od četiri godine imali monopol na izradu zakona i da su svaki pokušaj ASNS da doprinese izradi zakona o radu dočekivali na nož i ucenama sprečavali učešće", pa sada "snose punu odgovornost za sve odredbe, a posebno one koje se tiču otkaza, prava zaposlenih i položaja sindikata".
ASNS zahteva od Vlade Srbije da odmah kroz pravi socijalni dijalog pripremi niz zakonskih rešenja kojima će konačno da se uredi sindikalna scena i da se na pravi način utvrdi reprezentativnost, a Socijalno-ekonomski savet radi u legitimnom sastavu.

 

PODRŠKA EVROPSKE KONFEDERACIJA SINDIKATA

Možda uvređeni ASNS neće na protest ali zato podrška velikim sindikatima stiže iz EU.
Generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata Bernadet Segol izrazila je sinoć solidarnost sa Savezom samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenim granskim sindikatom Nezavisnost i zatražila od srpske vlade da se vrati dijalogu.Segol je ocenila u saopštenju da je "novi Zakon o radu ključni element reformskog procesa u Srbiji, a to iziskuje odvažan socijalni dijalog i ozbiljan proces konsultacija sa socijalnim partnerima"."Ad hok politika srpske vlade vlade i nedovoljno uključivanje Saveza samostalnih sindikata i Nezavisnosti služi samo pogoršanju konflikta", navela je Segol.
Segol je izrazila punu podršku i solidarnost Evropske konfederacije sindikata sa srpskim sindikatima.
"Svesna sam da staza pridruživanja Evropskoj uniji predstavlja izazov za sve i da je popločana sukobljenim interesima", navodi se u saopštenju i dodaje da je "funkcionalan, operativan socijalni dijalog, koji uključuje sve, najbolji instrument za borbu sa izazovima sa kojima će se Srbija suočavati".
"Pozivam Vladu Srbije da se vrati za pregovarački sto i ozbiljno razmisli o svom metodu vođenja socijalnog dijaloga koji se u ogromnoj meri pokazao manjkavim. Štrajk je apsolutno legitiman i korespondira sa kriterijumima važećeg radnog zakonodavstva", doala je Segol.
Evropska konfederacija sindikata je osnovana 1973. godine i predstavlja 85 sindikalnih organizacija iz 36 evropskih zemalja.

   

KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVODOM PROTESTA PROTIV DONOŠENjA ZOR I ZAKONA O PIO

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

14. jul 2014.

Na konferenciji za novinare, održanoj danas u prostorijama SSSS, predsednici SSSS i UGS Nezavisnost sa saradnicima još jednom su javno izrazili neslaganje zaposlenih sa odredbama Zakona o radu i PIO, ali i nedemokratskim načinom njihovog donošenja.
Nažalost, pregovora nije bilo. Pregovori su završeni 29. maja, bez postignutog dogovora, a sve što je usledilo je pokušaj nametanja jednostranih i za zaposlene neprihvatljivih rešenja. Bahatost takozvanih vladinih pregovača ogledala se i u činjenici da su, iako je ranije dogovoreno sa premijerom da se razgovara samo o pet instituta, te da ostali instituti iz zakona ostanu nepromenjeni, samovoljno uneli brojne izmene kojima se umanjuju zarade zaposlenih.
Na konferenciji su oštro osuđeni načini na koji se pokušava kompromitovanje sindikata, lidera sindikata naručenim i neistinitim tekstovima, pritiscima, ucenama i pretnjama.
Najavljene su dalje aktivnosti sindikata i zaposlenih, koje se nastavljaju svakodnevnim okupljanjem sindikalaca, organizovanjem javnih tribina, razgovorima sa građanima. Najvljeno je i sutrašnje okupljanje i postavljanje šatora u pionirskom parku zaposlenih u realnom sektoru.
„Mi ne želimo da zaustavimo reforme, mi samo radimo svoj posao, štitimo zaposlene. Kordoni milicije nisu došli da brane nas. Zašto nam jednostavno nisu, argumentima objasnili šta je u zakonima dobro i kako zakon zapošljava“, rekao je Orbović.
„Na zahtev pokojnog Đinđića kada se pravio Zakon o radu 7 eksperata iz MORA je sedelo 20 dana u Beogradu i radilo na Zakonu o radu, a sada nijedan pripravnik ekspert iz MORA nije prisustvovao izradi zakona zato što ne bi podržao ovakav zakon“, rekao je Branislav Čanak, predsednik UGS NEZAVISNOST.
„Sutra krećemo u proteste časno i pošteno. Doći će ljudi iz cele Srbije da nas podrže. Postavićemo šatore na Trgu Nikole Pašića, razgovaraćemo sa građanima, sakupljaćemo potpise da se ovi zakoni povuku. Želimo da se branimo protiv nečega što nije dobro“, rekao je Goran Milić, predsednik sindikata Vojvodine.
Predstavnici UGS NEZAVISNOST istakli su na konferenciji da su izašli iz Socijalno ekonomskog saveta što će i Savez samostalnih sindikata učiniti na prvoj sednici.
„SES i Socijalni dijalog i onako ne postoje, iz čega da izađemo“, zapitao se Čanak.
„Formiranjem Socijalno ekonomskog saveta u novom sazivu kao i činjenicom da je premijer postao ne samo član već je i redovno prisustvovao sednicama, nadali smo se da će u Srbiji napokon zaživeti Socijalni dijalog“, istakao je Čanak.
Orbović je rekao da je ovo što se dogodilo sa usvajanjem ova dva zakona jasna poruka da su sindikati izigrani.


SAOPŠTENJE

14. jul 2014.

Zaposlenima i svim građankama i građanima Srbije !
Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doći. Građanima je obećavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih činovnika. Dešavalo se suprotno - novac je usmeravan u džepove kriminalaca, tajkuna i političara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast.
Razmere krize, dramatična nezaposlenost i rastuće siromaštvo i zaduženost, kao i neodrživi deficit i usahle investicije najbolje pokazuju da su politički i finansijski bankrot jedini izvesni rezultat nastavljanja sa starom, uhodanom praksom.
Jesu li zaposleni, sindikati i građani krivi za to? Oni su već pokazali dovoljno strpljenja i spremnosti na žrtve i ne mogu i neće da ponovo plate tuđi ceh.
Reprezentativni sindikati - Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost su pritom nebrojeno puta pokazali spremnost da se rešenja za brojne izazove nađu kroz argumentovan i ravnopravni socijalni dijalog, odnosno strpljivo građen dogovor o izlasku iz krize, razvoju i zapošljavanju.
Ako nije tako kako objasniti zašto se ključni sistemski zakon o radu, kao i zakoni o stečaju, privatizaciji ili penzijama, donosi po hitnom postupku, bez ozbiljne široke javne rasprave i javnog slušanja u parlamentu?
Umesto da vlasti prvo ukinu sopstvene privilegije, zatvore duboke i brojne koruptivne kanale i ukinu privatne i javne monopole i ozbiljno redukuju sivu ekonomuju, novo privatizaciono zakonodavstvo i ozakonjena praksa visokokoruptivnih i netransparentnih direktnih nagodbi govore da će se opet posegnuti za daljom (ras)prodajom preostalih javnih preduzeća u korist najbogatijih.
Na drugoj strani, reforme, već više puta reformisanog radnog i socijalnog zakonodavstva za osnovnu svrhu imaju dalje redukovanje prava zaposlenih i penzionera. Javno isticani razlozi, poput onog da će promene u Zakonu o radu omogućiti da se lakšim otpuštanjem dođe i do lakšeg zapošljavanja ne mogu da odgovore na pitanje kako je onda i pod dosadašnim "proradničkim" zakonom došlo do gubitka stotine hiljada radnih mesta?
Nema dokaza da je naše radno zakonodavstvo izvan evropskih standarda , kao i da je njegova promena ključan faktor ozdravljenja srpske privrede.
Šta znači praktično ukidanje plaćenog smenskog rada, smanjivanje otpremnina, obesmišljavanje minulog rada i limitiranje zarada ako se ne radi o daljem ceđenju već uniženih ? Istu svrhu ima i otežavanje uslova za odlazak u penziju.
Izvesno dalje sužavanje prava zaposlenih zakonima koje Vlada namerava da brzopotezno ove nedelje provuče kroz parlament, kao i najavljeno, tek privremeno na par meseci odloženo, smanjivanje plata i penzija jasno pokazuju šta nas očekuje.
U nameri da sprečimo dalje siromašenje i razvlašćivanje građana koji su izvor i utoka svake vlasti mi nameravamo da uđemo u proteste i sve druge legalne i legitimne oblike iskazivanja građanske neposlušnosti nepravednim zakonima.

PRIDRUŽITE NAM SE

Savez samostalnih sindikata Srbije            Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost
Predsednik                                                  Predsednik
Ljubisav Orbović                                          Branislav Čanak

PREUZMI PREGLED UMANJENIH PRAVA (.pdf)

ODRŽAN PROTESTNI SKUP ISPRED VLADE SRBIJE

12. jul 2014.

Članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati NEZAVISNOST, održali su danas protestni skup ispred Vlade Republike Srbije, izrazivši svoje neslaganje sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o PIO, ali i načinom usvajanja ova dva zakona, po hitnom postupku i uz kršenje svih zakonskih i demokratskih procedura u usvajanju zakona.
Protest je započet na Trgu Nikole Pašića, odakle je kolona, u kojoj je bilo gotovo 2 hiljde članova ova dva sindikata, mirno odšetala do zgrade Vlade u kojoj se održavala hitna sednica. U prisustvu brojnih policijskih snaga, kakve nisu viđene na ulicama Beograda i to pod punom opremom, nezadovoljni radnici su pokušali da sa razlozima nezadovoljstva upoznaju članove Vlade, međutim i pored velikog obezbeđenja, niko nije ni pokušao da se okupljenima obrati.
Skup je završen obraćanjem lidera ova dva sindikata i pozivom da se protesti zbog usvajanja dva zakona protiv naroda Srbije, naročito mladih i nezaposlenih, nastave od ponedeljka po planiranoj dinamici.

   

VLADA USVAJA ZAKON O RADU "PO HITNOM POSTUPKU"!

Pažnja, otvara u novom prozoru. ŠtampaEl. pošta

 

ČLANOVI SSSS I UGS „NEZAVISNOST“ SUTRA ISPRED VLADE

11. jul 2014.

Vlada Republike Srbije je na prečac donela odluku da po hitnom postupku na sutrašnjoj sednici, zakazanoj za 16 sati, bez obzira na socijalne partnere i njihove stavove, kao i na činjenicu da nije ispoštovala zakonsku proceduru, usvoji Zakon o radu i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Prema najavama zakoni će, posle sutrašnjeg usvajanja, biti dostavljeni Parlamentu po hitnom postupku.
SSSS i UGS „Nezavisnost“ će, počevši od sutra ispred zgrade Vlade, započeti sa svim oblicima sindikalne borbe protiv zakona uperenih, ne samo protiv zaposlenih, već protiv svih građana Srbije.
Okupljanje članova sindikata je od 12 sati na Trgu Nikole Pašića, odakle će biti organizovan zajednički odlazak pred zdanje Vlade Republike Srbije.

SAOPŠTENJE

11. jul 2014.

Nakon razgovora predsednika dve reprezentativne sindikalne centrale – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, sa premijerom Vučićem, ministrom Vulinom i predstavnicima drugih nadležnih ministarstava, u četvrtak 10. jula, učinjen je poslednji napor i pokušaj da se na tripartitnoj radnoj grupi približe i usaglase do sada neusaglašeni stavovi o izmenama i dopunama Zakona o radu.
Ovaj pokušaj, na žalost, nije uspeo jer predstavnici Vlade i Unije poslodavaca Srbije nisu odustali od zahteva da se izmenama Zakona o radu, u delu zarada i drugih primanja, značajno umanje primanja zaposlenih, a ponuđenim rešenjem vezanim za prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, samo je deklarativno ostavljena mogućnost takve odluke koju je u praksi apsolutno nemoguće realizovati, niti su pristali na razgovor o drugim neusaglašenim ili sa njihove strane samoinicijativno unetim odredbama.
Zbog toga, organi ove dve sindikalne centrale su, na zajedničkoj sednici 11. jula, doneli odluku da otpočnu sa preduzimanjem drugih vidova sindikalne borbe kako bi se sprečilo donošenje antiradničkog, antisindikalnog i antinarodnog Zakona o radu, kao i drugih zakona – Zakona o stečaju, Zakona o privatizaciji i Zakona o PIO, koji su koncipirani na isti način, da se obesprave i još više osiromaše građani ove zemlje.
Pozivamo sve članove sindikata, zaposlene, nezaposlene, penzionere, učenike i studente, jednom rečju sve građane, da nam se pridruže u borbi za povlačenje ovih zakona iz procedure, uz zahtev da se aktuelna vlast odgovornije ponaša prema svojim građanima, sa ciljem obezbeđenja bolje današnjice i izvesnije i sigurnije budućnosti.

PREUZMI SAOPŠTENJE

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Vrh

Ko je on-line

Imamo 3 gostiju na mreži

UNIQA osiguranje

Baner

Univerzitet "Megatrend"

Baner

Knez Petrol

Baner

Jungman travel

Baner

STOP! Korupciji

Baner
Vrh

Page loaded in: 0,008 sec.